Generalforsamling 2017 – Vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer (Nuværende vedtægter)

Forslag 1: Tilføje følgende formulering som §12 stk. 5: 

“Bestyrelsen har bemyndigelse til at meddele prokura, dvs. give fuldmagter vedrørende foreningens daglige drift, herunder disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter og indgå kontrakter herom.”

Baggrund: Formålet er at Sekretariatet, dvs. Bogholder og Generalsekretær kan fortsætte med at arbejde med foreningens økonomi i det daglige, som det har været tilfældet siden foreningen blev stiftet. Banken har bedt os tydeliggøre det i vedtægterne.

Forslag 2: Ændre første sætning i §6: 

Fra: “Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen for to år af gangen.”

Til: ”På hver Generalforsamling vælges tre ordinære bestyrelsesmedlemmer for to år. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen i løbet af det første valgår, vælges på den næste generalforsamling et bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode.” For at denne ændring skal kunne fungere bedes Generalforsamlingen samtidig godkende at der denne første gang, dvs. på Generalforsamlingen 2017, vælges to bestyrelsesmedlemmer for ét år, så vi kan få en fuldtallig bestyrelse og dermed få etableret balance igen.

Baggrund: Formålet er at undgå at hele bestyrelsen er på valg på samme tid. Fremover kan vi med denne ændring vælge min. 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år


Øvrige sider om Generalforsamlingen 2017

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Udgivet i Nyhedsbrev Læs mere Artikler