Måned: maj 2008

Screening for depression – vejen frem?

Dansk Selskab for Almen Medicin foreslår at afprøve screening af risikogrupper i et pilotprojekt.

Formandens beretning 2008

I min beretning sidste år opstillede jeg fire punkter, som jeg så som de største udfordringer i det år, der nu er forløbet. Den første var en fuldtidsansat sekretariatsleder, den anden flere lokalgrupper især i de mest forsømte områder af

Formandens beretning 2008

I min beretning sidste år opstillede jeg fire punkter, som jeg så som de største udfordringer i det år, der nu er forløbet.Den første var en fuldtidsansat sekretariatsleder, den anden flere lokalgrupper især i de mest forsømte områder af landet

Ny formand for DPS

Anders Fink-Jensen afløser Poul Videbech som formand for Dansk Psykiatrisk Selskab.Han afløser Poul Videbech, der har været formand for Dansk Psykiatrisk Selskab de seneste to år.

Top