Måned: marts 2010

Café Blom holder påskelukket

Anden påskedag, dvs. mandag d. 5. april holder Cafe Blom påskelukket.I denne uge er der, som altid, åbent mandag og onsdag kl. 14.00 – 18.00 Kender du ikke Café Blom? Cafe Blom er en cafe/værested for mennesker med OCD, depression

Når behandlingen ikke virker

Der var helt stille. Alle lyttede. Elin fortalte sin historie om pacemakeren, der havde fjernet depressionen. ”Jeg har fået mit liv tilbage – min humor, min handlekraft, meget bedre søvn og mere energi”. Dyrlæge Elin Hansen fra Frederiksberg fortalte, med

Et spind af sorte tanker

En anmeldelse af Per Straarup Søndergaards nye bog om unge og depression Af Hanne Boll Overgaard Depression hos unge er en helt særlig problemstilling indenfor depressionsområdet. Med Per Straarup Søndergaards ’Et spind af sorte tanker’ er der udgivet en gribende

Depression og arbejdsafklaring

Psykisk sygdom, herunder depression fører i nogle tilfælde til sygefravær og en deraf følgende manglende evne til at varetage et job. Når en depression bliver længerevarende vil man som depressionsramt ofte være i kontakt med det kommunale system i form

Boganmeldelse: Med små skridt

Med små skridt – en håndbog om depression og stress Inge Madsen, der selv har været depressionsramt, har her skrevet en udmærket bog med fokus på stressudløste depression. Meget relevant, da stadig flere i vores fortravlede samfund, ikke kan holde

Find vej i systemerne

Det kan være næsten uoverskueligt at finde rundt i de regler, krav og muligheder, som det offentlige system byder på.Jeg vil derfor med denne lille artikel forsaøge at give dig et indblik. Det vil aldrig være muligt i en kort

Svært at forene bipolar lidelse og arbejdsliv

40.000 danskere lever med bipolar lidelse. Halvdelen af dem er ikke i stand til at arbejde. Ifølge professor Poul Videbech, er en af forklaringerne at den bipolare lidelse opdages alt for sent.

Generalforsamling og spændende foredrag – du kan stadig nå at være med!

Deltag i DepressionsForeningens årlige generalforsamling, og vær med til at bestemme hvordan foreningen skal udvikle sig fremover. Hør det tankevækkende foredrag om helhedsorienteret behandling og nyd en gratis frokost i hyggeligt samvær med andre medlemmer.  

Café Blom: Workshop i Blomsterharmoni 22/4

Antallet af selvmord topper i foråret

Når lyset vender tilbage stiger antallet af selvmord paradoksalt nok. Endnu er der ingen forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan. Forskerne har kun statistikkerne og tre spinkle hypoteser om årsagen.

Bevilling til forskning i sammenhæng mellem depression og hjerte-kar-sygdomme

Lektor ph.d. Vladimir Matchkov beskæftiger sig med depression og kredsløb på det molekylære niveau, og har modtaget kr. 880.824 fra Lundbeckfonden til forskningsprojektet: Depression og hjerte-kar-sygdomme.

Børn af skizofrene bliver psykisk syge

Næsten 70 procent af børn med to skizofrene forældre får en psykisk sygdom. Det viser en analyse af alle psykiatriske indlæggelse i Danmark mellem 1970 og 2007.

Samtalegrupper for børn med psykisk syge forældre

Mange børn med psykisk syge forældre er bekymrede, kede af det, ensomme eller oplever skyldfølelse på grund af forældrenes sygdom. PsykiatriFondens tilbyder samtalegrupper til børn og unge, der vokser op med forældre, som har en psykisk sygdom.

Privatklinikker har kun få offentlige patienter

De første syv aftaler er indgået med privatklinikker, som vil behandle voksne, psykiatriske patienter, der venter for længe i det offentlige. Fra nytår har voksne, psykiatriske patienter fået ret til behandling i privat regi, hvis de ikke får en tid

Udgiftseddel

           Afregning til Depressionsforeningen       Fra …………………………………..……bankreg.nr…………bankkontonr……………………..   Rejser 1)Dato ………….anledning……………..…………………….………   Fra/til …………..………..…/…….………………retur: ja/nej.………   (egen bil) …………..km a kr. 1.80…………………       kr……………..   (anden transport) …………………………………        kr……………..   …………..………………………………….……..       kr………………   I alt rejse:                                                                         kr.___________ 

Udgiftsseddel

             Afregning til Depressionsforeningen       Fra …………………………………..……bankreg.nr…………bankkontonr……………………..   Rejser 1)Dato ………….anledning……………..…………………….………   Fra/til …………..………..…/…….………………retur: ja/nej.………   (egen bil) …………..km a kr. 1.80…………………       kr……………..   (anden transport) …………………………………        kr……………..   …………..………………………………….……..       kr………………   I alt rejse:                                                                         kr.___________ 

test to

test

Regioner samler psykiatri og somatik

Ambitiøse planer i Skejby og Slagelse om at bygge nye psykiatriske centre i forbindelse med akutsygehuse. Ideen er, at et samarbejde mellem psykiatrien og somatikken skal sikre bedre behandlingsmuligheder for psykisk syge, der også ofte er besværet af fysiske sygdomme.

Intelligente børn har øget risiko for maniodepressivitet

Skolebørn med mange 12-taller i karakterbogen har fire gange så høj risiko for at lide af bipolar lidelse som deres mere gennemsnitligt begavede kammerater. Det skriver Dagens Medicin.

Hvad børn ikke ved… har de ondt af

Børn mærker også voksnes angst og depression, men de ved ikke hvad det er de mærker, hvis vi ikke taler med dem om det. Det er budskabet i socialrådgiver og psykoterapeut Karen Glistrups artikel i januars udgave af Månedsskrift for

Top