fbpx

400 måder at forbedre mental trivsel

De fleste af os kan nok godt blive enige om, at god mental trivsel på arbejdspladsen gør en stor forskel i ens liv, for eksempel i forhold til humør, arbejdsevne og, rent ud sagt, ens lyst til at stå op om morgenen. Negativitet, dårlig stemning, mangel på sammenhold eller mobning på arbejdspladsen har alt sammen indflydelse på den enkelte medarbejders personlige trivsel, og kan gøre livet surt for enhver, og, i sidste ende, munde ud i stress og depression. Vidste du for eksempel, at 1 ud af 5 danskere i den arbejdsdygtige alder har mentale helbredsproblemer som fx stress, angst og depression?

Heldigvis er der hjælp at hente.

Velliv Foreningen
Velliv Foreningen fokuserer på det faktum, at stress, depression og angst er blevet en folkesygdom, både på arbejdspladsen og derhjemme. Det har resulteret i, at behovet for at styrke den mentale trivsel stiger drastisk. Velliv Foreningen støtter derfor projekter, der fremmer den mentale sundhed i arbejdslivet, samt afholder mærkedage som fx Danmarks Mentale Sundhedsdag, for at sætte nationalt fokus på projektet.

Sammen om Mental Sundhed
’Sammen om Mental Sundhed’ har i partnerskab med ikke mindre end 44 virksomheder, organisationer og foreninger skabt en hjemmeside, www.mentalsundhed.dk, hvor man kan finde hundredvis af værktøjer, som virksomheder kan benytte sig af i arbejdet for sund mental trivsel på arbejdspladsen. Her kan både du som medarbejder, leder, nøgleperson og kollega få viden og gode råd, der kan gøre en kæmpe forskel.

Hvad med os selv?
I anledning af Danmarks Mentale Sundhedsdag tog vores sekretariat en vigtig diskussion om vores egen mentale trivsel. For ved først at sætte fokus på os selv, kan vi bedre hjælpe andre. Ud af de 400 værktøjer valgte vi tre som udgangspunkt for en tværfaglig dialog om, hvad mental trivsel betyder for DepressionsForeningen.

13 gode råd om et bedre psykisk arbejdsmiljø
De 13 råd lægger særligt fokus på, at forandringer og implementering af nye metoder og initiativer tager tid. Det er ikke noget, der skabes natten over, tværtimod. Et centralt punkt slår for eksempel fast, at det gode psykiske arbejdsmiljø hele tiden skal genopfindes. Man må ikke låse sig fast, men gøre plads til nye initiativer, handlinger og dialog. Dialogen skal være i centrum.

21 spørgsmål til medarbejderne
Spørgsmålene er egentlig sat op som udtalelser, der lægger op til diskussion af sociale relationer, samarbejde, inklusion, forståelse, fællesskab m.m. Der tages udgangspunkt i den sociale kapital i forhold til fire forskellige typer relationer på arbejdspladsen: inden for afdelingen, afdelingens relationer til andre afdelinger, og medarbejdernes relationer både til den nærmeste og samlede ledelse på arbejdspladsen. Det kunne fx være: ”I vores gruppe hjælper vi kolleger, der har for meget at lave”; ”Der er et godt samarbejde mellem vores egen gruppe og de øvrige grupper/afdelinger”; Vores nærmeste leder har stor forståelse for det arbejde, vi udfører”, m.fl.

Arbejdsmiljørådets 20 anbefalinger
De 20 anbefalinger har til formål at forberede arbejdspladsen til inklusion og rummelighed ved ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne. En af anbefalingerne lyder bl.a. på, at man skal overveje, om der er behov for en tovholder, kontaktperson eller mentor, der fx kan hjælpe med at integrere medarbejdere på arbejdspladsen, svare på spørgsmål og få dem til at føle sig velkommen. Det er også vigtigt at have en løbende dialog mellem medarbejderen med nedsat arbejdsevne, lederen og kollegerne om, hvordan man vil arbejde på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion.

Fællesskab og sammenhold
På en smuk og solrig oktoberdag tog DepressionsForeningens sekretariat på road-trip til Camp Adventure i Haslev, hvor vi tilbragte en del af dagen med teambuilding, sjov og løjer. Efter en gåtur på skovens boardwalk besteg vi i fællesskab det berømte Skovtårn, der med sin højde på 45 meter, samt en platform placeret 135 meter over havets overflade, gav mere end bare sommerfugle maven. Men udsigten var uden tvivl spiralgangen værd.

Nye metoder og initiativer
”Spørgeskemaer sætter dagsordenen, men løser ikke problemerne”. Et spørgeskema skal lægge op til konstruktiv diskussion mellem hele holdet, og ikke kun fungere som en rapport til lederen. Dette var en central pointe, som tog vi til os, da vi sammen gennemgik de 21 spørgsmål til medarbejderne. I stedet for blot at udfylde spørgeskemaet og plante det hos lederen, brugte vi dem som udgangspunkt for en konstruktiv og nuanceret dialog. For ”handling kræver dialog, prioritering og fokus på det konkrete arbejde”. Altså: ingen dialog, ingen udvikling.

Med tillid og sammenhold i fokus
Ud af de 21 udtalelser fandt vi følgende nogle af de mest centrale for os:
– ”Jeg har tillid til at gruppens evne til at gøre arbejdet godt.”
– ”Der er en følelse af sammenhold og samhørighed i min gruppe.”
– ”Jeg føler mig som et ligeværdigt medlem af gruppen.”
At føle sig som en del af holdet, om man så er fastansat, frivillig eller praktikant, betyder rigtig meget for ens mentale trivsel på arbejdspladsen. Når man føler sig som en ligeværdig del af holdet, føles ens arbejdsopgaver også mere værdifulde – uanset hvilke typer opgaver, man udfører, store som små.

Inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne – hvordan hjælper vi bedst?
Det er vigtigt at have respekt for, at forskellige typer mennesker har forskellige arbejdsmåder. Nogle skal have mere vejledning, mere instruktion, hvor andre arbejder mere individuelt. Der skal være en forståelse for, at alle bidrager med forskellige ressourcer. På længere sigt kan medarbejderen så vise sit sande potentiale og ressourcer, og det gavner alle parter. Og hvis ikke vi hos DepressionsForeningen skulle kunne rumme det, hvem skulle så?

Erfaringer viser, at god kontorkultur er en væsentlig forudsætning for god trivsel. Hos DepressionsForeningen er det fx at spise frokost sammen. Vi har skabt en meget respektfuld og kærlig atmosfære, der gør underværker for vores mentale trivsel. Her mærker man virkelig rummelighed og inklusion.

En rigtig rar fornemmelse
Efterfølgende stod den på kaffe, te og kage, mens vi reflekterede over, hvad vi havde lært om os selv og om hvordan vi kan forbedre og bygge videre på et mentalt sundt arbejdsmiljø. Alle mennesker er forskellige, og alle har noget forskelligt at bidrage med – om man har depression eller ej. Et mentalt sundt arbejdsmiljø er gavnligt for alle parter, og det er er et af de budskaber, vi vil tage med os og bygge videre på.

Tusind tak til Velliv Foreningen for deres støtte til denne dejlige tur. Det var en uforglemmelig og lærerig dag, som vi ikke ville have været foruden!

Facebooktwitterlinkedin