900.000 støttekroner til forskning i psykometrisk analyse

Professor, overlæge, dr.med. Per Bech har modtaget kr. 900.000 fra Lundbeckfonden til at fortsætte den psykometriske forskning på Psykiatrisk Center Nordsjælland og Københavns Universitet i tre år skriver Dagens Medicin.

De psykometriske analyser, der går under betegnelsen item response teori-modellerne, har alene betydning for at udvikle vurderingsskalaer, som kan måle effekten af de forskellige behandlingsmetoder, f.eks. af antidepressiv medicin.

Per Bechs forskningsenhed har opstillet en farmakopsykometrisk trekant, hvor den ene vinkelspids har en skala, der måler de ønskede virkninger af medicinen, den anden vinkelspids de uønskede virkninger (bivirkninger), og hvor den tredje vinkelspids måler patientens egen vurdering af livskvalitet – svarende til i hvor høj grad de ønskede virkninger overgår de uønskede.

De psykometriske analyser, der går under betegnelsen faktoranalyser, har forskningsenheden vist har en funktion, som ikke kan erstatte item response teori-modellen, men som har deres særlige betydning, når man skal lave en typeinddeling af patienter før behandlingen.

Per Bech har især undersøgt terapiresistente depressive patienter, som henvises til hospitalsbehandling.

De foreløbige analyser viser, at disse patienter ved faktoranalyser er karakteriseret ved symptomer som koncentrationsproblemer og søvnforstyrrelser, og at det er disse symptomer, der gør, at patienterne ikke kan genoptage deres arbejde, trods det at flere andre depressionssymptomer er forbedret.

 

Kilde: Dagens Medicin 1.3.2010

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*