Åbent brev til Mette Frederiksen – Husk psykiatriens udfordringer i åbningstalen

Af Knud Kristensen, formand for SIND, og Bodil Kornbek, formand for DepressionsForeningen

Kære Mette Frederiksen

SIND og DepressionsForeningen vil gerne ønske dig et tillykke med din nye titel som statsminister.
Vi ser meget frem til samarbejdet med dig og resten af regeringen om at styrke hjælpen til
danskere med depression og bipolar lidelse.

Ugen efter Folketingets åbning – hvor vi håber, du nævner psykiatriens udfordringer i åbningstalen
– markeres World Mental Health Day torsdag den 10. oktober 2019. Her sætter en lang række
nationale og internationale organisationer fokus på mental sundhed. I år vil dagen særligt blive
anvendt til at sætte fokus på behovet for forebyggelse af selvmord. I Danmark begår omkring 600
personer selvmord hvert år. Over halvdelen af de, der begår selvmord, har en depression.
Depression og selvmord hænger derfor desværre uløseligt sammen, hvilket er en af årsagerne til,
at WHO har betegnet depression som den væsentligste årsag til dårligt helbred på verdensplan.
Tusinder af danskere rammes hvert år af depression og omkring 400.000 danskere tager hvert år
antidepressiv medicin.

Det er statistikker, som SIND og DepressionsForeningen er meget optaget af at få knækket. Derfor
ser vi også positivt på forslaget om en 10 års plan for psykiatrien, som I fra Socialdemokratiets side
fremlagde i maj 2019, hvor I bl.a. rigtigt fremhæver depression som en af de nye store folkesygdomme. Der er bred opbakning fra begge sider af Folketinget til en langsigtet plan for
forbedring af psykiatrien, så vi ser naturligvis meget frem til, at den snart bliver ført ud i livet.

Vi ser en række områder, hvor der er behov for nye konkrete tiltag til at forebygge og behandle
depression og dermed forhåbentlig sænke antallet af selvmord i Danmark, fx:

 • Kortere ventetider til både psykiater og psykolog samt mere kvalitet i behandlingen ved at
  man fjerner loftet over, hvor mange personer en psykolog kan behandle.
 • Mere gratis psykologhjælp til personer i alle aldre med depression og bipolar lidelse for at
  undgå ulighed i danskernes psykiske sundhed.
 • Mere sammenhængende indsats, så færre føler, at de overlades til sig selv. Samarbejdet
  mellem hospitalspsykiatrien, de privatpraktiserende læger, psykiatere og psykologer og
  kommunerne bør forbedres. Man kan fx supplere de praktiserende lægers indsats med
  kontaktsygeplejersker.
 • Sikring af stabil og langsigtet finansiering til de mange engagerede civilsamfundsaktører på
  området, herunder vores foreninger.

Vi vil meget gerne invitere dig på en kop kaffe, så vi kan fortælle mere om den indsats, SIND og
DepressionsForeningen gør for danskere med depression og bipolar lidelse, og sammen med dig
drøfte de mange gode løsningsmuligheder, der er på bordet.

Her til sidst vil vi endnu engang gerne benytte lejligheden til at ønske tillykke til dig og den ny
regering. Vi ser frem til at følge jeres arbejde på dette vigtige område

 


https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/psykiatri/symptomer-og-tegn/selvmord-og-selvmordsforsoeg/

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om–antidepressiva

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/find-tal-og-analyser/laegemidler/analyser-omantidepressiva/laveste-antal-brugere-af-antidepressiv-medicin-de-seneste-10-aar-(pdf)-2017.pdf?la=da

https://www.avisen.dk/fakta-400000-personer-tager-antidepressiv-medicin_559113.aspx

https://www.socialdemokratiet.dk/da/politik/psykiatri/

LÆS ARTIKLEN SOM PDF

Facebooktwitterlinkedin