Antropologistuderende søger unge under 30 år med depression, der modtager kontanthjælp

Vi er 4 antropologistuderende fra Københavns Universitet på vores andet år. Vi arbejder på et projekt om unge under 30 år, der lider af depression og modtager kontanthjælp. Vi søger derfor personer der er interesseret i at tale med os om, hvordan I oplever kontanthjælpssystemet i jeres hverdag. Du vil være anonym, medmindre du selv ønsker noget andet.

Vores projekt foregår i samarbejde med MindLab som er en virksomhed, der arbejder med at udvikle den offentlige sektor ved at involvere borgere i at skabe bedre offentlige løsninger. Det er altså en mulighed for at give beslutningstagerne et billede af depressionsramte, unges virkelighed.

Vi håber, at du kunne have lyst til at være med i dette projekt. Du er mere end velkommen til at kontakte os for mere information på mail: natasja.lund@hotmail.com

4 antropologistuderende søger unge under 30 med erfaring med depression og kontanthjælpssystemet 1

Dette semester beskæftiger vi os med organisations-antropologi og det er i den forbindelse, at vi er i gang med et projekt, hvis formål er at undersøge de tilsigtede og utilsigtede konsekvenser af den nye kontakthjælpsreform for forskellige grupper af unge under 30 år. Vi fokuserer særligt på unge med depression, da det er en udbredt gruppe.

Vi ønsker at supplere en internet- og litteraturbaseret research med interviews med dig, der personligt har erfaring med depression og kontanthjælpssystemet.

Vi er derfor meget interesserede i at interviewe enhver, der er under 30 år, der lider af depression og som modtager kontanthjælp.

Den viden, vi erhverver gennem undersøgelsen, vil vi fremlægge for det offentligt tilknyttede firma, MindLab. MindLab har derved mulighed for at inkludere jeres indsigter i deres fremtidige undersøgelse af konsekvenserne af kontanthjælpsreformen 2014. Dine udsagn vil naturligvis indgå helt anonymt, med mindre du selv ønsker andet. Vi føler, at det er vigtigt at depressionsramtes stemme bliver hørt også i denne sag.

Venligste hilsner
Iben, Louise, Natasja og Rannvá

 

 

/Redigeret af fb, d. 14. april 2014

Facebooktwitterlinkedin