Bevilling til forskning i sammenhæng mellem depression og hjerte-kar-sygdomme

Lektor ph.d. Vladimir Matchkov beskæftiger sig med depression og kredsløb på det molekylære niveau, og har modtaget kr. 880.824 fra Lundbeckfonden til forskningsprojektet: Depression og hjerte-kar-sygdomme.

Projektet udføres over de kommende 2 år på Institut for Fysiologi og Biofysik, Aarhus Universitet.

Depression er en folkesygdom, som tit optræder sammen med hjerte-kar-sygdomme. Årsagerne til den sammenhæng er ukendt.

Det er uklart om den ene sygdom inducerer den anden, eller de begge to udvikles som uafhængige responser til eksempelvis stress. Depressionen er associeret med fordoblet risikoen for hjerte-kar-sygdomme og patienter med kredsløbslidelser udvikler ofte en svær depression.

Sådan en sammenhæng forværrer prognosen og gør behandlingen mere kompliceret.

Projektet går ud på, at udforske de mekanismer, som er ansvarlige for blodkarrenes ændrede funktion i forbindelse med depression.

Undersøgelserne foregår på molekylært niveau på en udviklet depressionsmodel, for at forstå hvilke ændringer af receptorer eller signaleringsmolekyler, der er involveret. Vladimir Matchkovs forskningsgruppe undersøger også om disse kredsløbsændringer provokerer depressionen eller er en konsekvens af depressionen, samt om farmakologisk behandling af depressionen normaliserer kredsløbet.

Man håber på, at resultaterne af projektet vil hjælpe i forebyggelse og behandling af depression og hjerte-kar-sygdomme.

Kilde: Dagens Medicin 15.3.2010

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*