Boganmeldelse: Kognitiv terapi og helbredsangst

Bogen ”Kognitiv terapi og Helbredsangst” er en passende fremstilling af problemerne omkring helbredsangst og et særdeles vigtigt bidrag til forståelse og håndtering af denne ofte vanskeligt tilgængelige lidelse. Den bygger på de kognitive principper, som beskrives ud fra forfatternes erfaring og dybe engagement i at hjælpe folk, som ellers let kan komme uden for rækkevidde i det sociale system.

af Trille Schou

Kognitiv adfærdsterapi er særdeles effektiv til behandling af helbredsangst, og med denne bog får man en solid gennemgang af, hvorledes patientens fokus på eget helbred og kropslige fornemmelser er med til at fastholde ubehaget og bekymringerne. Bogen opridser den kerne af grundliggende principper, den kognitive terapi er baseret på, og giver et indblik i den kognitive terapis konkrete metoder til at evaluere tanker og mindske ubehag. Det gælder altså om, at patienten får en række værktøjer til for det første at bearbejde de negative tanker og for det andet til at stoppe tjekkeadfærd, hvorefter angsten og bekymringerne vil dale. Alle metoder er rigt forklaret med cases fra hverdagen samt relevante strategier, metoder og teknikker.
Bl.a. den erfarne kognitive terapeut vil have glæde af denne bog. Dens grundige og logiske opbygning skærper terapeutens evne til at begrebsliggøre patientens forestillinger og udvider repertoiret af terapeutiske teknikker. Forfatterne peger bl.a. på nye strategier i forbindelse med planlægning af mere effektive behandlinger og problemløsning i forbindelse med terapeutiske vanskeligheder.

Øvelse gør mester
Bogen beskriver også, hvordan patienten og den kognitive terapeut via øvelser igennem en periode på 1-2 måneder kan ændre på det, patienten tænker. Patienten vil opdage, at hans følelser og handlinger – ja, hele hans humør – lidt efter lidt også forandrer sig. I stedet for kun at fokusere på det, han føler og gør, sættes der her fokus på, hvordan han tænker.
Kognitiv terapi går – forenklet sagt – ud på at forandre selve den måde, patienten tænker på, så patienten i stedet for at tænke selvundertrykkende (og derved indskrænker sin horisont), eller tænke selvdestruktivt (og derfor også angstfremkaldende – ja nogle tankevaner kan forgifte ens livsmod lige så fatalt som 40 cigaretter og 1 flaske whisky om dagen osv.) … i stedet for lærer patienten kunsten at bruge ’tankens kraft’ til at tænke nyt og mere selvunderstøttende. Dvs. bruger sin sunde fornuft kreativt og fokuseret – så patienten derved opnår det, patienten ønsker. Med den rette indstilling, en selvstøttende tankegang og øvelse i at kunne overvinde forhindringer trin for trin er chancen for, at patienten faktisk når sine mål, langt større. I stedet for diffuse dagdrømme om “noget bedre”, har patienten da en konkret plan og helt klare svar på, hvad “noget bedre” egentlig konkret er, for en selv.

Bogen er skrevet i et lettilgængelig sprog og indeholder mange konkrete teknikker, eksempler og skemaer. Den henvender sig til klienter/patienter og psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre faggrupper, der i deres arbejde møder mennesker med helbredsangst.

Pia Callesen og Lennart Holm, ”Kognitiv Terapi og helbredsangst”. Helbredsangstens historie og teori og den kognitive behandling herfor, Sokratisk Forlag 2008, kr. 200.

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*