Kategori: Ikke kategoriseret

Kursustilbud til forældre til børn og unge med depression eller bipolar lidelse

At være forælder til et barn eller ungt menneske med depression eller bipolar lidelse er ofte forbundet med store udfordringer. Det er velkendt at pårørende udover viden og vejledning selv har behov for et støttende netværk og ofte kan have

Stor risiko for depression blandt sundhedspersonale

Mennesker i job med store følelsesmæssige krav risikerer oftere at få brug for antidepressiv medicin. Det skriver Helse.

Lige adgang til psykologhjælp – stem ja

logo

Støt ODAs kampagne for lige adgang til psykologhjælp. Alder, diagnose og ikke mindst pengepung skal ikke afgøre om du kan få den bedste behandling.  Din underskrift vil hjælpe til, at danskere med psykiske lidelser får fri og lige adgang til

Udgiftsseddel

             Afregning til Depressionsforeningen       Fra …………………………………..……bankreg.nr…………bankkontonr……………………..   Rejser 1)Dato ………….anledning……………..…………………….………   Fra/til …………..………..…/…….………………retur: ja/nej.………   (egen bil) …………..km a kr. 1.80…………………       kr……………..   (anden transport) …………………………………        kr……………..   …………..………………………………….……..       kr………………   I alt rejse:                                                                         kr.___________ 

tester også lige

tester også lige…..

Gen afgørende for vinterdepression

Forskere har for første gang fundet et særligt gen, der er med til at bestemme, om hjernen lader sig påvirke af vinterens manglende sollys. Det viser en ny dansk undersøgelse skriver Videnskab.dk

Nyt mødested i Næstved

Lokalgruppen i Næstved flytter mødested til Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Flytningen sker med virkning fra 2. november 2009.  

Adfærdsterapi dæmper uro og depression

Kognitiv adfærdsterapi giver en signifikant forbedring på niveauet af uro samt på depressionssymptomer og det almene mentale helbred.

Generalforsamling 25. april 2009

Så er det atter tid for DepressionsForeningens årlige generalforsamling. Endnu engang er det lykkedes at skaffe dygtige foredragsholdere, og igen i år byder foreningen på en lækker frokost.

Generalforsamling 25. april 2009

Så er tid for DepressionsForeningens årlige generalforsamling. Endnu engang er det lykkedes at skaffe dygtige foredragsholdere, og igen i år byder foreningen på en lækker frokost.  Vi håber der er mange, der har lyst til at deltage.  

Fødselsdepression

Ca 13 procent af alle nybagte mødre rammes af fødselsdepression. Det kan der gøres noget ved og psykologisk hjælp bevirker 40 procent lavere risiko for at blive ramt af fødselsdepression, hvis det tages i opløbet.

Handelsbetingelser

Levering Vores normale leveringstid er 8-10 dage afhængig af, om du bestiller i weekenden eller på en hverdag inden kl. 12.00. (Dog kan der i spidsbelastninger være længere leveringstid!). Betalingsmåder I DepressionsForeningen kan du desværre kun vælge dankort som betalingsmiddel,

Skeptisk holdning til ansatte med nedsat arbejdsevne

  En ny rapport, der belyser lønmodtageres syn på arbejdskolleger, der har nedsat arbejdsevne, viser desværre at der de sidste år er sket en øget skepsis mod personer, der har skavanker af forskellig slags.

Jubilæumsreception

DepressionsForeningen fylder 10 år, og det skal fejres I den anledning afholder vi åbent hus fredag d. 7/11-08 kl. 14.00-16.00 i Frivilligcenter & Selvhjælp Odenses lokaler, Jens Benzons Gade 54B, 5000 Odense C. Af hensyn til traktement vil vi gerne

Nocebo – hvad er det?

  Nocebo – hvad er det? Fænomenet nocebo er defineret som ”sygdom forårsaget af forventninger om at blive syg, og de følelsesmæssige tilstande knyttet dertil”. Om dette fænomen har praktiserende læge Inga Marie Lunde skrevet et meget fin artikel i

Vi søger unge der vil fortælle

?I forbindelse med DepressionsForeningens oplysningskampagne, der begynder i denne måned, søger vi unge, der er villige til at fortælle deres historie til medierne. Særligt er vi interesseret i nogen, der som følge af sygdommen havde svært ved at holde fast i

På arbejde med depression

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen ønsker at komme lange sygefravær til livs. I en ny handlingsplan præsenterer ministeren 30 punkter, der skal nedbringe sygefraværet i Danmark. Det skriver avisen.dk den 10. juni 08 

Flere penge til psykiatrien

Der tegner sig nu bredt politisk flertal for øgede bevillinger til psykiatrien. Både DF, S og V vil således arbejde for at tilføre området flere penge.

Top