Dansk Psykolog Forening ønsker 37-års grænsen afskaffet

Indtil nu har 10.000 danskere benyttet sig af muligheden for at få tilskud til psykologhjælp for de 18 til 37-årige. Danske Regioner vil arbejde for, at udvide ordningen, så den dækker alle aldersklasser. Prisen for det, vil løbe op i 90 millioner kroner.

 

Formand for Dansk Psykologforening Roal Ulrichsen er enig i, at alderskriteriet bør fjernes fra ordningen:

“Det er meningsløst at sige, at når man er over 37, så kan man ikke længere gøre brug af den valgfrihed, der er til at vælge medicinsk behandling eller samtalebehandling. Vi ønsker, at alderskriteriet bliver fjernet, og at der afsættes flere ressourcer til ordningen, så vi kommer fri af de problemer, der i øjeblikket er med, at patienter mange steder bliver sat på venteliste i op til tre måneder, fordi der er for få praktiserende psykologer til at løfte opgaven. Det virker helt forkert, at vi i en tid med behandlingsgaranti på sundhedsydelser ikke kan leve op til det samme niveau på det psykiske område,«”siger Roal Ulrichsen.

Forstærker arbejdsmarkedet

Også set fra en samfundsøkonomisk synsvinkel, er der god mening i at ophæve aldersgrænserne:

“Depression får jo typisk folk til at trække sig fra arbejdsmarkedet, og regeringen vil gerne have flere i arbejde. Hvis ikke den her ord­ning bliver indført for alle, hænger sundhedspolitikken og arbejdsmarkedspolitikken i Danmark ikke sammen”, siger han.

Det er op til regeringen, i de nye finanslovsforhandlinger, at beslutte om den vil afsætte de ønskede penge til en udvidelse.

Kilde: Dansk Psykolog Forening, 10.6.2009  samt Peter Aagaard, Dagens Medicin 5.6. 2009

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*