De 5 største myter om svær depression

Med den rigtige behandlingsplan og støtte kan symptomer på svær depression mindskes.

Lad ikke disse myter stå I vejen for at komme dig.

Af Chris Iliades, læge (MD)

Medicinsk evalueret af Niya Jones, læge (MD)

Selv om du aldrig selv har oplevet svær depression, kender du sikkert nogen, der har. Det er et af de mest almindelige mentale sundhedsproblemer i USA. I et hvilket som helst år vil næsten 7 procent amerikanere opleve en episode med svær depression.

Den gode nyhed er, at med den rigtige kombination af terapi, medicinering og livsstilsændringer kan svær depression behandles. Men da myterne omkring depression er lige så almindelige som sygdommen i sig selv, kan det være svært at tage det første skridt hen mod behandling. Selv om næsten 80 procent af mennesker med svær depression reagerer på behandling inden for seks uger, får mange ikke den hjælp, de har brug for.

Uanset om du selv eller en anden, du kender, lider af depression, kan det at skelne mellem myter og kendsgerninger bidrage til, at du får eller giver den støtte, som er påkrævet.

Almindelige myter om svær depression

Myte nr. 1: Svær depression er et tegn på svaghed
Kendsgerning
: Depression har intet at gøre med svaghed. Det er en ubalance i hjernen, og denne kan forårsages af en kombination af gener, kemisk virkende stoffer i hjernen og personlige livsoplevelser. ”Myten om, at en person med depression bare skal ”tage sig sammen” og komme over det, er meget skadelig”, udtaler David Schilling, docent i psykiatri ved ”Loyola University Health System” i Maywood i Illinois. Personer med depression er sårbare over for myten, fordi depression ødelægger deres dømmekraft. Muligvis kæmper de i forvejen med symptomer på skyld og håbløshed.

Myte nr. 2: Depression varer evigt
Kendsgerning
: Depression er ikke nødvendigvis længerevarende, men hvis man tænker sådan, kan det virke endnu mere overvældende at føle sig deprimeret. ”Denne myte kan få folk til at undgå behandling, fordi de tror de skal medicineres for altid”, udtaler Schilling. ”Sandheden er imidlertid, at mange med let til moderat depression vil kunne stoppe med at tage medicin igen”, siger han. ”Mange vil aldrig få en depression igen”.

Myte nr. 3: Depression er en normal livsreaktion
Kendsgerning
: At føle sig nedtrykt er ikke det samme som at have en depression. Tanken om, at det er normalt for én, der er gammel, syg eller stresset at føle sig deprimeret er en myte. Selv når det er livsomstændigheder, der udløser sygdommen, er svær depression stadig en lidelse, der både kræver og reagerer på behandling. ”Enhver, der har symptomer på depression hver dag i mere end to uger eller har symptomer, som påvirker evnen til at nyde livet, bør blive behandlet,” udtaler Schilling.

”Selvom det ikke er en normal del af det at blive gammel, bliver depression ofte overset hos ældre mennesker. Hvis en depression ikke bliver diagnosticeret og behandlet kan den forværre andre sygdomme.

Myte nr. 4: Antidepressiv medicin er ikke ufarligt
Kendsgerning
: Forskning har vist, at antidepressiv medicin kan være et vigtigt element i depressionsbehandling, især når det kombineres med psykoterapi. Myten om at disse stoffer ikke er ufarlige kan måske stamme fra de advarsler, der blev trykt på mærkater i 2003 af ”Food and Drug Administration”, og som advarede mod den potentielle fare ved antidepressiv medicin til unge mennesker. ”Men advarslerne gælder kun personer, der er 25 år eller yngre”, siger Schilling.

FDAs advarsler kom efter, at data havde vist, at ca. 1 procent af unge mennesker, der tog antidepressiv medicin havde tiltagende selvmordstanker. Året efter advarslerne faldt antallet af recepter på antidepressiv medicin til unge voksne med over en femtedel, men antallet af selvmordsforsøg i form af overdoser med psykotrope stoffer steg med ca. 34 procent blandt unge mennesker ifølge et studie fra ”Harvard Medical School” i 2014.

Et andet studie, der blev trykt i ”The Journal of American Medical Association” i 2014, viste, at det, der virkelig synes at øge selvmordstanker hos unge mennesker er en antidepressiv medicindosis , der er højere end gennemsnitligt. (Det samme studie viste, at en højere dosis ikke forøgede risikoen for selvmordstanker hos personer i alderen 25 til 64 år).

”Det vi ved er, at behandling, der inkluderer antidepressiv medicin kan hjælpe personer over 25 år”, udtaler Schilling. ”Mht. yngre personer, så er der større sandsynlighed for, at manglende behandling resulterer i selvmord, set i forhold til behandling med en lavere dosis af antidepressiv medicin.

Myte nr. 5: Depression er ikke farligt
Kendsgerning
: to tredjedele af alle selvmord i USA er direkte forbundet med depression.
For unge mennesker er depression den største risikofaktor mht. selvmord. Og de negative faktorer ved depression rækker ud over selvmord. Depression er hovedårsagen til uarbejdsdygtighed hos mennesker i alderen 15 til 44 år. Depression tilskrives også ca. 12 billioner dollars om året mht. tabte arbejdsdage.


Tal om svær depression
Svær depression er almindeligt forekommende, og den kan virke svækkende. At lære om kendsgerningerne og tale om sygdommen kan forhindre depressionsmyter i at gribe forstyrrende ind i behandling og støtte.

Hvis du lider af svær depression, kan du tage disse skridt som hjælp til at få den behandling og støtte, du har brug for:

Fortæl venner og familie, når du har det svært. Det er meget bedre at tale om, hvordan du har det end at isolere dig. Du skal altid fortælle nogen, hvis du har selvmordstanker.

Depression påvirker din dømmekraft og dit humør. Gør det til en vane at drøfte vigtige beslutninger med venner og familiemedlemmer.

Depression kan få dig til at føle dig hjælpeløs. Vær ikke bange for at spørge om hjælp. For eksempel kan du bede venner og familie om at hjælpe dig med at komme til behandling og holde dig aktiv.

Hvis nogen siger til dig, at du ”bare skal være mere positiv”, så forklar dem på en høflig måde, at depressionsbehandling tager tid.

Hvis du kender personer med depression, kan du bruge disse tips til at være mere støttende og hjælpe dem med at komme sig hurtigere:

Tilbyd masser af opmuntring og tilskyndelse. Lad dem ikke isolere sig.

Spørg dem ofte om de har brug for hjælp.

Bed dem om at betro sig til dig, hvis de har selvmordstanker.

Spørg dem om de vil med på en gåtur eller inviter dem ofte ud.

Mind dem om at behandling tager tid.

”Nogle mennesker kan måske tro, at depressionsbehandling ikke virker”, siger Schilling. Men sandheden er, at det virker for de fleste mennesker med svær depression at holde fast i deres behandling, som kan omfatte medicinering, samtaleterapi og sunde livsstilsændringer. Det er derfor, at det er så vigtigt ikke at lade myterne omkring depression stå i vejen.

Facebooktwitterlinkedin