DEBAT: Den værdige overgang fra arbejde til behandling og tilbage i arbejde

Bodil Kornbek, formand for DepressionsForeningen

Omkring 250.000 danskere lider i dag af depression, og over halvdelen af dem er enten sygemeldte, arbejdsløse eller på førtidspension. De årlige samfundsmæssige omkostninger løber op i cirka 14 mia. kr. Udfordringerne er åbenbare, og flere af løsningerne ligger lige for.

Arbejdspladsen er oftest det første sted, som ser, at en kollega eller medarbejder viser tegn på depression. Ligesom det også er på arbejdspladsen, den depressionsramte er velkommen under og efter færdiggjort behandling. Tiden mellem de to fikspunkter er afgørende for, hvordan det enkelte menneske formår at tilegne sig strategier til at mestre tilværelsen med depression som livserfaring.

I løbet af denne periode er det væsentligt, at arbejdspladsen bekræfter ansættelsesforholdet og i samarbejde med medarbejderen tilrettelægger individuelle forløb for tilbagevenden til jobbet. DepressionsForeningen er stærk fortaler for behandlingsprogrammer, der bringer den alment praktiserende læge, speciallæger i psykiatri, psykologer og psykosocial støtte sammen med borgeren ramt af depression. Der er særdeles positive erfaringer med effekten af tværsektorielle indsatser, hvor den depressionsramtes egne ressourcer indgår på ligeværdig vis.

Jeg anbefaler, at arbejdsmarkedets parter og regeringen i trepartsforhandlinger bygger videre på disse gode resultater. Her vil jeg især fremhæve vigtigheden af at uddanne ledere og tillidsmænd i deres rolle før og efter sådanne sammensatte behandlingsforløb. Det vil styrke den værdige og smidige overgang fra arbejde til behandling og tilbage i arbejde.

For det enkelte menneske kan denne indsats betyde forskellen mellem et aktivt arbejdsliv og en førtidspensionering, mens de nuværende 14 mia. kr. i samfundsmæssige omkostninger uvægerligt vil mindskes og generere nye økonomiske råderum. De kommunale jobcentre og deres anden-aktører skal modtage tilsvarende uddannelse i betydningen af sammensatte behandlingsprogrammer.

Samarbejde på tværs af sundhedssektoren koblet med aftaler i trepartsforhandlinger rummer nogle af fællesskabets solidariske svar på det enkelte menneskes oplevelse af at komme til kort ved en depression.

Facebooktwitterlinkedin
Etiket: ,