Den europæiske lægemiddelstyrelse anbefaler lavere dosis af citalopram

EU’s bivirkningskomité, PhVWP, har i oktober 2011 konkluderet, at den maksimale dosis for medicin, der indeholder det antidepressive middel citalopram, skal sættes ned. Det skyldes, at et medicinforsøg samt indberetninger af bivirkninger har vist, at citalopram kan påvirke hjerterytmen – specielt ved høje doser. Det skriver Lægemiddelstyrelsen d. 28.10.

Den nye anbefalede maksimum dosis er 40 mg pr. døgn for voksne, og 20 mg for ældre og personer med nedsat leverfunktion. Citalopram bør ikke bruges til børn og unge under 18 år.

Lægemiddelstyrelsen er repræsenteret i EU’s bivirkningskomité og tilslutter sig dosisændringen. Der vil gå nogle måneder, inden indlægssedlerne er opdateret med den lavere dosis.

Citalopram er et antidepressivt middel af typen SSRI (selektiv serotonin genoptagelseshæmmer), som blandt andet anvendes til at behandle moderat til svær depression og panikangst.

Information til personer i behandling med citalopram

  • Personer bør ikke stoppe behandlingen med citalopram og heller ikke ændre eller nedsætte dosis uden først at have talt med lægen. Det skyldes, at man kan opleve abstinenslignende symptomer, når behandlingen med citalopram ophører – især hvis det sker pludseligt (se yderligere oplysninger i indlægssedlen som følger med medicinen).
  • Personer bør øjeblikkeligt kontakte en læge, hvis de oplever symptomer på unormal hjerterytme under behandling med citalopram. Det kan fx være ubehag i brystet, svimmelhed eller besvimelse.

Information til læger som skal udskrive citalopram

  • Citalopram er sat i forbindelse med dosis-afhængig forlængelse af QT-intervallet.
  • Den maksimale dosis af citalopram til voksne er nu 40 mg dagligt.
  • Hos ældre og patienter med nedsat leverfunktion nedsættes den maksimale dosis til 20 mg dagligt.
  • Personer med kendt forlængelse af QT-intervallet inklusivt medfødt langt QT-syndrom må ikke bruge citalopram (kontraindiceret).
  • Brug af citalopram sammen med anden medicin, der er kendt for at forlænge QT-intervallet, er kontraindiceret.
  • Der skal udvises forsigtighed ved anvendelse til patienter, der har en øget risiko for at udvikle Torsade de Pointes. Det er fx patienter med hjertesvigt, nyligt myokardieinfarkt, bradyarytmier eller patienter, som er disponerede for hypokaliæmi eller hypomagnesæmi på grund af anden sygdom, eller fordi de bruger anden medicin samtidig.
Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*