Depression er den dyreste hjernesygdom i Danmark 

Depression beskrives ofte som en folkesygdom, og det er der god grund til. En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at depression er den sygdom i hjernen, der er dyrest for samfundet. Forklaringen er dels, at mange mennesker rammes af depression, dels at det ofte rammer mennesker i den arbejdsdygtige alder.  

Af Caroline Christjansen

Så dyrt er det
I 2015 brugte Danmark 120 milliarder kroner på sygdomme i hjernen. Det svarer til seks procent af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP). Et tal som bestemt ikke er uden betydning for det danske samfund. Ud af de 120 milliarder kroner udgjorde depression den største andel sammenlignet med de andre sygdomme i undersøgelsen. En af årsagerne til, at depression er den dyreste sygdom, er simpelthen, at den rammer så mange, og dertil kommer, at den ofte er meget langvarig.

Den 3. hyppigste sygdom

180.886: Så mange danskere var ifølge undersøgelsen diagnosticeret med depression i Danmark i 2015. Det svarer til 3,2% af befolkningen, og dermed er depression den tredje hyppigst forekomne sygdom i undersøgelsen. Kun stressrelaterede sygdomme (196.291) og traumatiske hjerneskader (249.348) overstiger antallet af depressionsramte mennesker.

Arbejdsløshed
En anden væsentlig årsag, til at depression får førstepladsen som den dyreste hjernesygdom, er, at det ofte er mennesker i den arbejdsdygtige alder, som rammes af sygdommen. Mange mennesker med depression er ikke i stand til at arbejde, og det koster derfor ofte penge i tabt arbejdskraft, når en person får en depression. Det er dermed i høj grad indirekte omkostninger, som tabt arbejdskraft, der gør depression til den dyreste sygdom i undersøgelsen.  Dog er der også høje direkte omkostninger såsom hospitalsindlæggelser og medicin.

Kortere levetid
Depression er ikke bare dyrt for samfundet, men bestemt også for den enkelte. Undersøgelsen viser, at dødeligheden for depressionsramte i perioden 2011 – 2015 var cirka fire gange så høj sammenlignet med folk uden depression.

 Vi bør gøre mere
Det er klart, at vi i DepressionsForeningen mener, at der altid kan gøres mere for at forebygge og behandle depression, fordi det er en sygdom, som har store menneskelige konsekvenser. Med de nye tal bliver det tydeligt, at der også i samfundsøkonomisk perspektiv er et stærkt argument for at gøre mere.

Læs mere om studiet:
“Occurrence, mortality and cost of brain disorders in Denmark: a population-based cohort study”
Klik her https://bmjopen.bmj.com/

Facebooktwitterlinkedin