Depression påvirker kroppen – skræddersyet behandling kan redde mange

Det er en myte, at det især er livsstil og medicin, der forkorter livet for mennesker med psykisk sygdom. Det siger professor Martin Balslev Jørgensen, der forsker i, hvordan depressionen påvirker både krop og sind, og hvordan begge dele kan behandles.

Af Simon Oxby

Når depressionen rammer, er det usikkert, hvilken behandling, der vil vise sig at hjælpe den enkelte. Det vil professor Martin Balslev Jørgensen ændre på. Målet er finde mere præcise diagnoser og behandlinger, som også tager højde for, hvad depressionen gør ved kroppen.

  • Vi ser, at en længerevarende depression påvirker hele kroppen. Ikke bare hjernen, men også blodtryk og fordøjelse fungerer dårligere. Organismen kommer i en tilstand af stress og betændelse, forklarer Martin Balslev Jørgensen, som er overlæge ved Psykiatrisk Center København og klinisk professor i psykiatri ved Københavns Universitet.

Depression er en samlebetegnelse

Sammen med forskere fra blandt andre Rigshospitalet bidrager han til forskningsprojektet BrainDrugs. Målet med projektet er at finde mere “detaljerede tilstande af depression og epilepsi”. Altså diagnoser, der er så præcise, at man fra start kan vælge den behandlingsmetode, der vil virke bedst.

  • Depression er en samlebetegnelse. Uden mere præcise diagnoser, der afspejler de forskellige undergrupper, vil vi fortsat have vanskeligt ved at forbedre behandlingerne i psykiatrien. Det, vi også tænker med ind, er, hvordan vi sikrer, at kroppen ikke tager skade af depressionen.

Psykisk syge bliver skadeligt stressede

Det er en kompliceret proces, der belaster kroppen. Udskillelse af stresshormoner og øget adrenalin fører fx til, at der bliver ophobet mere af det farlige fedt under en depression eller en anden psykisk sygdom. Det kan med tiden føre til en hjertekarsygdom.

  • Heldigvis ved vi allerede, at nogle deprimerede reagerer meget positivt på antidepressiv medicin. Den mindsker deres stress – nærmere bestemt den oxidative stress, der forbindes med for tidlig aldring og død.

Ingen enkeltstående behandling virker mod alle former for depression

Andre deprimerede har dog ikke gavn af den antidepressive medicin. Den oxidative stress bliver i kroppen. Udfordringen er, at der ikke findes én enkelt behandling, der virker godt på alle deprimerede. Nogle har også brug for mere end én slags behandling.

  • Nogle deprimerede får det bedre med kognitiv terapi, hvor de arbejder med deres adfærd og livsrytme. Andre har ikke gavn af den. Andre igen reagerer godt på SSRI eller tricykliske antidepressive midler. For atter andre er elektrochok vejen frem.

Leder efter de mest effektive behandlinger af depression

Forskningsprojektet BrainDrugs er med en bevilling på 40 millioner kroner i færd med at udvikle de mere præcise diagnoser. Martin Balslev Jørgensen har været med fra starten i 2018. Som en del projektet er han samtidig ved at forske i effekten af forskellige former for behandling af depression – både de medicinske og terapeutiske.

  • Vi skal blive bedre til at forudsige, hvilken behandling, der vil fungere bedst for den enkelte, så vi kan skræddersy behandlinger, der både bekæmper depressionen i sig selv og de dårlige påvirkninger, den har på kroppen.

Region Hovedstaden skal i gang med at rekruttere 1.200 personer, som er henvist til et behandlingspakkeforløb mod depression. Både deres fysiske og mentale tilstand bliver undersøgt grundigt – blandt andet gennem PET og MR-scanninger.

Facebooktwitterlinkedin