DepressionsForeningen afholder Arbejdsmarkedskonference

DepressionsForeningen afholder Arbejdsmarkedskonference

DepressionsForeningen vil hjælpe psykisk syge tilbage til arbejde 

Arbejdsmarkedskonference viser,at det kræver et stærkt tværfagligt samarbejde at hjælpe en medarbejder tilbage efter en psykisk lidelse. Et samarbejde, der i praksis støder på mange barrierer.

Onsdag den 21. marts 2012 afholdte DepressionsForeningen og Københavns Kommunes konferencen ”Tilbage til arbejde efter psykisk sygdom” på Københavns Rådhus. Knap 70 personer deltog, herunder forskere, læger, repræsentanter fra kommunerne og medlemmer.

Sammen skulle vi finde løsningen på en vellykket og vedvarende tilbagevenden til arbejde efter en
psykisk lidelse.
konference_borgmester_web

Ny socialrådgiverlinje

Konferencen er samtidig en del af DepressionsForeningens fokus på socialrådgivning. I april åbner foreningens nye socialrådgiverlinje, der skal tilgodese det nuværende behov for hjælp til sagsbehandling
for mennesker med depression
eller bipolar lidelse.

Borgmester lover indsats på området

”Vi kan blive bedre til at samarbejde
med læger og arbejdspladser for at
få mennesker med psykisklidelse tilbage
konference_deltagerepå arbejdsmarkedet”, lød det fra Beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev, der åbnede konferencen.
Hun lovede, at Københavns Kommune fortsat vil gøre en indsats på området.

Tidlig, tværfaglig og koordineret indsats

Blandt oplægsholderne var der enighed om, at det kræver en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats at opnå det bedste resultat.
Ofte skyldes en lang sygdomsproces, at ventetiden på f.eks. en lægeerklæring sætter resten af processen i stå. Det er derfor vigtigt at skabe parallelle forløb og god kommunikation mellem aktørerne.
Jobcenter i København kunne fortælle om deres igangværende
TTA-projekt, der netop bygger på denne teori, som er udarbejdet af
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Projektet viser indtil videre gode resultater.

Stadig mange barrierer

Men der er stadig udfordringer for at få samarbejdet til at fungere.
Forskningschef for TTA-projektet hoskonference_2 NFA påpegede
bl.a., at det kræver en dedikeret ledelsesmæssig indsats at implementere denne måde at arbejde på og grundig forberedelse, når man skal ansætte fagpersoner og opbygge samarbejdsaftaler.

Af andre udfordringer blev en gensidig formodning om uvildighed imellem Jobcenter og praktiserende læger nævnt.
De praktiserende lægers tavshedspligt kan ligeledes skabe dilemmaer, fordi de nogle gange har kendskab
til vigtige oplysninger, som de ikke må formidle videre.
Der kan også være tilfælde, hvor de skønner, at arbejdet
har en negativ påvirkning.
”Jeg synes, det er helt igennem tosset, at der er så mange barrierer for sygemeldte medarbejdere i forhold til at fastholde tilknytningen til deres eget job.
Når vi arrangerer en konference som den i dag, er det for at få samlet de mange gode kræfter,
der forsøger at nedbryde disse barrierer. Konferencen viste, at vi på mange måder er nået langt,
men også at der er basis for nye samarbejder og alliancer, hvis vi skal nå helt i mål”,
siger Karen Margrete Nielsen, Bestyrelsesformand i DepressionsForeningen.
Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*