DepressionsForeningens fremtid

 10 år frem
– et kig ind i krystalkuglen

DepressionsForeningens bestyrelse har kigget dybt i krystalkuglen efter svar på, i hvilken retning foreningen skal bevæge sig frem mod det næste jubilæum. I denne artikel kan du få et glimt af de tanker og det arbejde, der er i gang lige nu. Bliver du inspireret eller provokeret, så er det også muligt at blande sig i debatten på hjemmesiden, hvor artiklen ligger som en blog.

 

Kommunikation og synlighed i fokus!
Weekenden d. 15. -16. november 2008 var DepressionsForeningens bestyrelse samlet til seminar på Ängavallen i Sverige, et hyggeligt sted i landlige omgivelser og lige på den anden side af Øresund. Anledningen var, at foreningen nu havde rundet de 10 år og tiden måske var til at stoppe op og spørge os selv: Hvad er det egentlig, vi vil med foreningen, og er det det rigtige, vi gør?
Målet var derfor fra starten at få sat fokus på foreningens fremtidsmål. Vi var enige om, at vi meget gerne ville blive en endnu stærkere patientforening. Vi har minimum 15 procent (dvs. ca. 900.000) af den danske befolkning som vores målgruppe og alligevel kun godt og vel 2.000 medlemmer.
Der var tid til at præcisere og diskutere, hvem vores målgruppe er, hvad vores primære opgaver er lige nu, og hvordan bliver vi bedre og mere strukturerede omkring vores arbejde i bestyrelsen til gavn for vores medlemmer. Vi vil bl.a. arbejde på at få lavet en undersøgelse af vores medlemmers behov i forhold til os som forening. Vi håber at kunne få sat gang i den i løbet af 2009. Vi drøftede også mulighederne for at få lavet en bredere undersøgelse, der kunne kortlægge de problemer og udfordringer, bipolare og depressionsramte møder i forbindelse med deres sygdom. Hvordan bliver man mødt af omgivelserne, familie, venner, arbejdsgiver og kollegaer?  Hvordan er vejen til behandlingen? Var det til at erkende, at man havde en depression og brug for hjælp? Var hjælpen til at finde, og var den til at få? Vi vil også gerne se på, hvilken behandling man bliver tilbudt, og om man oplever, at den har virket eller ikke virket? Og hvordan er det bagefter? Er der fortsat støtte – og er der særlige behov, som i denne periode overses?
Vi ønsker os simpelthen at skabe et dokumenteret overblik! 
Men for ikke at skulle sidde med hænderne i skødet og vente på, at en eventuel undersøgelse bliver smidt foran os, tog vi forskud på nogle af diskussionerne med udgangspunkt i foreningens og vore egne personlige erfaringer. Vi tog desuden udgangspunkt i foreningens gældende formålsparagraf, hvori det hedder:

§3: Foreningens formål
Foreningens formål er at virke som patientforening for mennesker, der lider af depression eller maniodepressiv lidelse, samt at varetage patienternes og deres pårørendes interesser. Det er også foreningens formål at øge kendskab til og viden om depression og maniodepressiv lidelse.
Et formål der kan kategoriseres i følgende tre hovedpunkter:
– Skabe støtte og netværk
– Varetage interesserne for patienter og pårørende
– Oplyse og vejlede om sygdommene.
Vi har forsøgt at måle os selv på disse elementer ved at spørge os selv: Hvad gør vi i dag for at løfte hver af disse opgaver? Er der måder, hvorpå vi kunne gøre det (endnu) bedre? På sigt vil vi også sætte os nogle konkrete mål – og forfølge dem. 
Nedenfor kan du få et indblik i de tanker og overvejelser, vi har gjort os. Det er ikke endelige beslutninger, men arbejdstanker, som bestyrelsen vil se nærmere på, og hvis du har lyst, tid og gode ideer, kan du debattere ideerne på hjemmesiden (www.depressionsforeningen.dk) under det punkt, der hedder Blog.

Støtte og netværk
En stor del af DepressionsForeningens arbejde og legitimitet består i at skabe netværk mellem medlemmerne. Det forsøger vi at gøre på forskellige måder. I dag har vi vores hjemmeside. Vi har vores medlemsblad og ikke mindst vores lokalgrupper, som er spredt ud over landet. Desværre er flere af dem ustabile og svære at holde i gang. Derfor overvejer vi meget, om der bør ske noget med formen. Vi har også leget med tanken om at oprette lokale/regionale bestyrelser, for at få sat mere gang i lokalområderne og sikre, at der opstår lokale netværk.  Men at ændre organisationen er en større sag, og det kræver som et minimum, at der er frivillige derude, der ønsker at engagere sig i dette arbejde. Er det noget for dig, kære læser, så henvend dig endelig.
På hjemmesiden har vi netop genetableret vores chat og debatforum, og vi håber dermed, at vi også over nettet kan skabe et tættere sammenhold blandt medlemmerne. Her kan man også tilmelde sig vores nyhedsbrev og løbende blive opdateret på, hvad der sker i foreningen. Vi har også tanker om at udvikle siden endnu mere i forhold til den type aktiviteter.
På længere sigt havde vi drømme om forskellige rehabiliteringsprojekter, højskoleophold med psykoedukation mm.

Interessevaretagelse  
DepressionsForeningen har på det seneste været mere synlig end tidligere. Vi har spillet en aktiv rolle i debatten om at sikre, at depressionsramte kan få mulighed for at få økonomisk støtte til psykologhjælp. Aktuelt gælder ordningen for de 18-37årige. Men er det godt nok? Burde der ikke være støtte til alle aldre – og burde det ikke være helt gratis? Er det rimeligt, at kun de patienter, der har penge til det, kan få denne behandling?
Og hvad med førtidspension, revalidering og arbejdsprøvning. Hvordan fungerer det?
Endnu har vi ikke lagt os fast på, hvilke sager og problemstillinger vi vil sætte fokus på i den kommende tid. Vi håber en medlemsundersøgelse kan hjælpe os med at komme nærmere dette – det ville være dejligt at kunne hente inspiration fra Jer medlemmer.
Vi synes, vi har skabt god opmærksomhed om sygdommene depression og bipolar lidelse – og om de ikke-psykotiske sygdomme helt generelt.  Sammen med OCD- og Angstforeningerne har vi slået et slag, og i fællesskab er det lykkes os at få penge til at drive en fælles administrativ overbygning og et stærkere politisk fællesskab. 

Oplysningen
Vi har som sagt på det seneste rustet op på vores hjemmeside og er kommet godt med i forhold til nye gode hæfter. Vi har planer om også at se på medlemsbladet i det kommende år. Som I måske har set, er dette nummer noget anderledes end de tidligere numre af bladet. Det er muligt, at vi helt ændrer design, form og måske navn? Også her er vi modtagelige for gode ideer. 
Vi er også så utroligt heldige at være blevet udvalgt af en nystartet godgørende kommunikationsgruppe. Det er en samling af meget kompetente og professionelle folk, som til daglig arbejder med kommunikation for store virksomheder og organisationer. De har valgt i deres fritid at lave frivilligt arbejde i forhold til kommunikation – de vil gerne hjælpe foreninger, som har brug for at komme mere frem i lyset. Gruppen hedder Comforce (www.comforce.org) og har valgt, at DepressionsForeningen skal være den første forening, de hjælper med at udvikle en effektiv kommunikationsstrategi, så vi bliver mere synlige i Danmark. Det vil forhåbentligt betyde, at der kommer mere fokus på vores sag!
I samarbejde med Comforce lavede vi gruppearbejde og arbejdede os frem mod at få formuleret de primære budskaber, vi skal være kendt for i foreningen. Arbejdet bliver en længere proces, som vil løbe over det meste af 2009. Hvad det konkret ender ud med af tiltag, er altså ikke afgjort endnu. 
Vi føler os alle meget inspirerede og med høj motivation for at arbejde videre i bestyrelsen, så vi får styrket de lokale tiltag og den politiske vinkel i vores arbejde.

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*