DepressionsLinien – ring til nogen der forstår

DepressionsLinien er en anonym samtalelinje for mennesker med depression, bipolar lidelse (manio-depressiv sygdom) og deres pårørende. Linjen passes af frivillige i DepressionsForeningen der kender til lidelserne, enten fordi de selv har været ramt eller er pårørende til sygdomsramte.


Af anonym telefonpasser

Telefonpasserne er ikke fagfolk som læger, psykologer og psykiatere; men vi bruger vores egen erfaring i samtalerne og kan med den personlige bagage ofte hjælpe dig videre.

Forståelse
Depression og bipolar lidelse er alvorlige sygdomme, der er svære at forholde sig til for dem, der rammes og deres pårørende. Både for en selv og omgivelserne er det svært at forstå, at tristheden, trætheden og sortsynet tager over. Det er samtidig tabubelagte sygdomme, som det er vanskeligt at tale med familie, venner og kolleger om. Man skal selv have oplevet depression for til fulde at forstå, hvor lammende den kan være.

Frirum
På DepressionsLinien kan du frit fortælle tale om, hvordan du har det. Vi forstår dig, og ud fra vores egne erfaringer kan vi tale om, hvordan du kan komme ud af din depression.
DepressionsLiniens styrke er telefonpassernes personlige erfaringer og en stor forståelse for, hvordan de påvirker den enkelte. Linjen tilbyder et ”frirum”, hvor du møder åbenhed og forståelse.
På DepressionsLinien kan vi hjælpe dig til at forstå din sygdom. Vi kan tale om din situation: Symptomer på depression – hvad skal du være opmærksom på, og hvad kan du gøre for at blive rask? Hvad skal du sige til din familie, dine kolleger og venner?

Også for pårørende
Vi ved også, hvor belastende depression er for de pårørende, og igennem samtalen kan du få støtte til at forstå sygdommen og hjælp til at leve med dine følelser af usikkerhed og bekymring.
Disse er blot nogle af de emner, du kan tage op på DepressionsLinien.

Fakta

Du kan ringe til DepressionsLinien  på 33 12 47 74, alle dage kl. 19-21 (undtagen lørdag)

For at blive telefonpasser hos DepressionsForeningen skal du enten selv have haft en depression (med/uden mani) og være velbehandlet. Du kan også være nær pårørende til en depressionsramt, men fælles for alle nye telefonpassere er, at de skal godkendes af to frivillige udpeget af bestyrelsen. Den ene, DepressionsLiniens koordinator, er både  bestyrelsesmedlem og har en 4-årig psykoterapeut-uddannelse.

Har du lyst til at blive telefonpasser, udfylder du et skema, som kan rekvireres hos sekretariatet på tlf. 3312 4727 eller sekretariat@depressionsforeningen.dk.
Herefter bliver du kontaktet af DepressionsLiniens koordinator, der tager en samtale med dig.

De første gange som ny telefonpasser bliver du koblet sammen med en erfaren frivillig, som du kan kontakte, hvis der opstår problemer.

DepressionsLinien viderestilles til telefonpassernes egne telefoner – telefonpasserne er ligesom opkalderne anonyme.

Telefonpassere har typisk en til to vagter om måneden og mødes fire gange årligt til erfaringsudveksling.

Facebooktwitterlinkedin