Deprimerede mænd har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet

Nogle arbejdsløse ryger ud i en depression i deres ledighedsperiode, og især de deprimerede mænd har langt sværere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet end andre ledige.

Dobbelt så høj risiko for at ryge ud af arbejdsmarkedet

En ph.d.-afhandling fra AKF, Anvendt KommunalForskning og Aarhus Universitet viser, at sandsynligheden for at finde job er omtrent en tredjedel lavere for mænd med en depression. Og de har næsten dobbelt så høj risiko for helt at forlade arbejdsmarkedet.

– Når mændene bliver afskediget, stiger risikoen for depression, og hvis de først bliver ramt af en depression, får de klart sværere ved at komme tilbage i job, siger forsker Henrik Lindegaard Andersen fra AKF, som står bag undersøgelsen sammen med professor Michael Rosholm fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

Styrk indsatsen


Forsker Henrik Lindegaard Andersen peger på, at der kan være samfundsøkonomisk fornuft i at styrke indsatsen, så landets beskæftigelsescentre bliver bedre til at hjælpe de deprimerede mænd tilbage i arbejde:

– Der kan være et potentiale for både at spare offentlige udgifter og øge arbejdsstyrken. Det kunne måske foregå ved at uddanne sagsbehandlerne i at håndtere ledige med psykiske problemer. Eller ved at den ledige er knyttet til én fast sagsbehandler, så der opstår et fortrolighedsforhold og et bedre samarbejde mellem de to, siger Henrik Lindegaard Andersen fra AKF.

Særlig hårdt for mænd

Det er første gang, at forskerne påviser så direkte en sammenhæng mellem psykiske lidelser og lediges jobmuligheder. Tal fra Ankestyrelsen bekræfter, at de ledige, deprimerede mænd har en høj risiko for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet: I over halvdelen af tilfældene, hvor mænd mellem 20 og 49 får tilkendt førtidspension, er årsagen en psykisk lidelse.

– Det er kendt, at mænd i højere grad bliver helbredsmæssigt påvirket af ledighed end kvinder. Måske fordi de stadig har større økonomiske forpligtigelser i familien, og arbejdsløshed derfor lægger et større pres på dem. En anden forklaring kan være, at kvinder er hurtigere til at søge læge, forklarer forsker i AKF, Henrik Lindegaard Andersen.

 

Fakta om undersøgelsen:

• Forskningsresultaterne er baseret på 70.000 ledighedsforløb fra 1998 til 2003 
• Undersøgelsen fokuserer på ledige, som er blevet ramt af depression, efter de blev ledige
• Forskerne har sammenholdt længden af ledighedsperioden med de lediges brug af antidepressiv og angstdæmpende medicin

 

Kilde: Anvendt kommunal forskning 29.4.2011

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*