Det hjælper at hjælpe sig selv

Social-media-addict

Mulighederne for at hjælpe sig selv, når man har det dårligt, vokser – bl.a. via digitale medier. Men kernen i selvhjælp er den samme: at få det bedre ved at dele sin historie med andre, at slippe ud af følelsen af isolation og finde håb til at handle.

Af: Camilla Victoria Marcinkowski, journalist og master i sundhedsantropologi

I 28 år levede Lise Kryger med en stærk angst. Hun fortalte det aldrig til nogen og følte sig mere og mere alene. For 8 år siden besluttede den i dag 43-årige grafiske designer at starte bloggen slipangsten.dk. Her ville hun fortælle om sin angst i håbet om at hjælpe andre – og sig selv.

”Jeg havde brug for et sted, hvor det var ok at stå frem med min angst. Da jeg led af socialangst, var det trygt for mig at dele min historie via nettet,” fortæller Lise Kryger.

Det viste sig hurtigt, at andre angstramte delte hendes behov.

”Når angsten rammer, har man brug for at tale med andre og mærke en følelse af sammenhold. Jeg tror, det ligger i vores gener som sociale individer,” siger Lise Kryger.

Slipangsten.dk var et af de første digitale selvhjælpssteder i Danmark. Lise Kryger var også blandt de første, der startede Facebook grupper for mennesker med angst. I dag tilbyder hun online kurser i selvhjælp og e-bøger på slipangsten.dk.

Digital selvhjælp i vækst
Siden 2007 er antallet af selvhjælpsfora på internettet eksploderet, drevet både af private og foreninger. Dertil kommer nye selvhjælps-apps til mobilen.
Men trods de teknologiske muligheder, er kernen i selvhjælp den samme: at møde ligesindede, man kan dele sin historie med, finde håb ved at lytte til andre, og få viden og redskaber til at hjælpe sig selv.

Selvhjælp supplerer terapi
Kim Mathiasen, der er psykolog og ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet, siger, at selvhjælp er et stærkt værktøj for mennesker med en psykisk lidelse. Ofte kan det forbedre resultatet af egentlig behandling – og i visse tilfælde være lige så godt. Kim Mathiasen forsker i at kombinere selvhjælpsteknologi med traditionel behandling og står bl.a. bag den danske version af online-terapiprogrammet ”Fearfighter”.

”Programmet består af samme kognitive metoder, som man bruger i terapi. Men en langt større del af behandlingen er lagt over til patienten selv,” siger Kim Mathiasen.

Undersøgelser har vist, at Fearfighter har op til lige så god effekt på angst, som almindelige terapiforløb. Og Kim Mathiasen er nu i gang med et ph.d.-projekt, der bygger videre på erfaringerne.
(Projektet søger deltagere med depression. Interesserede kan henvende sig via www.internetpsykiatrien.dk).

Fysiske møder efterspørges
Kim Mathiasen er begejstret for de digitale muligheder for selvhjælp. Men mange mennesker har stadig gavn af at mødes ansigt-til-ansigt.

”For nogen er det digitale en fordel, fordi man kan støtte hinanden, selvom man ikke bor i nærheden af hinanden. Men andre har brug for at sidde overfor de mennesker, man taler med,” siger han.

Fysiske selvhjælpsgrupper er altså stadig efterspurgte.

I DepressionsForeningen har vi grupper over hele landet, og der kommer stadig flere til.

Find dem her

 

Facebooktwitterlinkedin