Distriktspsykiatrien

Distriktspsykiatri er en betegnelse for behandling af psykiatriske patienter i eget hjem eller i lokalmiljøet i modsætning til den behandling, der gives i forbindelse med en hospitalsindlæggelse.
Distriktspsykiatrien henvender sig til de psykiatriske patienter, der er raske nok til – med hjælp – at klare sig i eget hjem.
I distriktspsykiatrien opererer man med tværfaglige behandlerteam, typisk sammensat af læger, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter, psykologer, fysioterapeuter, socialpædagoger mv.
De enkelte team besøger patienterne i deres hjem eller holder til på lokale distriktspsykiatriske centre, hvor patienterne kan henvende sig og få ambulant behandling.
De distriktspsykiatriske tilbud til depressionsramte varierer meget fra region til region. Hvis du vil vide mere om de distriktspsykiatriske tilbud i din region, kan du henvende dig til din læge eller de lokale myndigheder.

Facebooktwitterlinkedin