Nyttige oplysninger

Forklaringer


Ad hoc-udvalg.
Nedsættes til at tage sig af specifikke opgaver, for eksempel større arrangementer.

Bestyrelsen. Består af 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen. Hvert år vælges også 4 suppleanter for eet år ad gangen

DepressionsLinien. En telefonlinie, hvor depressive og pårørende kan snakke med frivillige, som selv kender til depression.

DepressionsTidende. Foreningens nyhedsbrev, der udkommer 4 gange om året.

Ekspertpanelet:
Vi er så heldige at have fået tilknyttet et tværfagligt ekspertpanel, som vi holder møde med to gange om året. Eksperterne yder stor hjælp ved at skrive artikler til vores blad, stille op til foredrag, holde os ajour med den nyeste forskning, og bidrage til at foreningen bliver kendt. Derudover har vi fået skrevet nye hæfter, hvor også eksperter udenfor ekspertpanelet har ydet et stort frivilligt arbejde.
Udpeges af bestyrelsen og består af:

Bodil Andersen: privatpraktiserende speciallæge i psykiatri og MSc. I psykologi
Tom G. Bolwig: – professor dr. med – overlæge
Niels Damsbo: praktiserende læge og lektor på Odense Universitets hospital
Lennart Holm: – klinikchef, cand. psych.
Lars Vedel Kessing: Professor dr.med. overlæge
Jens Knud Larsen: speciallæge i psykiatri, overlæge
Henrik Lublin: Centerchef, lektor, dr. med.
Lene Nyboe: Ledende fysioterapeut, Cand. Scient San
Anne-Margrethe Nygaard: afd. sygeplejerske
Kurt Bjerregaard Stage: speciallæge I psykiatri, overlæge ph.d.
Krista Nielsen Straarup, Klinisk psykolog
Jørgen Tybjerg:, Speciallæge i psykiatri, ledende overlæge

Formand. Vælges af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

Forretningsudvalg (FU). Består af formand, næstformand og kasserer. Udvalget kan hurtigt træde sammen og træffe beslutninger sammen med formanden eller i stedet for denne ved eventuel sygdom.

Generalforsamling. Afholdes en gang om året inden udgangen af april måned. Der stemmes om eventuelle forslag og medlemmer til bestyrelsen.

IT-udvalg. Holder hjemmesiden opdateret og sørger for det tekniske ved nye initiativer. Udvalget er ansvarligt over for bestyrelsen.

Kasserer. Konterer bilag, laver udkast til budgetter og informerer løbende bestyrelsen om foreningens økonomi.

Lokalgruppeansvarlige. Fungerer som kontaktpersoner for lokalgrupperne.

Medlemmer. Stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle, der er medlem af foreningen, og som har betalt kontingent for det år, hvor generalforsamlingen afholdes. Et medlem kan ved fravær lade sig repræsentere ved en skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Næstformand. Vælges af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen. Næstformanden bistår formanden ved f.eks. sygdom.

Sekretariat. Varetager det daglige arbejde og administration. Sekretariatsleder Kasper Tingkær refererer til bestyrelsen.

Lokalgruppekoordinatorer:

DepressionsLinien:
33 12 47 74. Alle dage fra kl. 19 til 21 undtagen lørdag.

Facebooktwitterlinkedin