EPO-behandling af hukommelses- og koncentrationsbesvær

Foto: Professor Kamilla Miskowiak

Vedvarende hukommelses- og koncentrationsbesvær som følge af depression eller bipolar lidelse (mani og depression) kan gøre det vanskeligt at fungere i dagligdagen og forringe livskvaliteten. På nuværende tidspunkt findes der ingen behandling for disse såkaldt kognitive vanskeligheder. Behandling med hormonet EPO (erythropoietin) er aktuelt én af de mest lovende metoder, som potentielt vil kunne blive et tilgængeligt behandlingstilbud. Ny forskning tyder nemlig på, at EPO har en beskyttende virkning i hjernen, mens langtidsbehandling med EPO har vist gavnlige effekter på kognitive funktioner ved en række psykiske lidelser.

EPO eller saltvand?
I et igangværende klinisk forsøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, undersøger forskere derfor effekten af ugentlig indsprøjtning af EPO versus saltvand over en 12-ugers periode hos personer, der har oplevet depression eller bipolar lidelse. Formålet er specifikt at undersøge, om EPO forbedrer hukommelsen og koncentrationsevnen hos mennesker med depression eller bipolar lidelse. Endvidere undersøger forskerteamet ved hjælp af hjerneskanninger, om EPO-behandling styrker aktiviteten i hjernens frontallapper allerede tidligt i behandlingen, og om dette er forbundet med forbedring af de kognitive funktioner.

Som forsøgsdeltager i undersøgelsen skal man foruden de ugentlige indsprøjtninger gennemføre neuropsykologiske opgaver og have foretaget hjernescanninger før, under og efter behandlingsforløbet, fortæller professor Kamilla Miskowiak, der leder projektet. Fordi gentagne EPO-indsprøjtninger påvirker blodprocenten, screenes og monitoreres alle forsøgsdeltagere omhyggeligt med ugentlige blodprøvetagninger. Projektets sygeplejersker og læger foretager helbredsundersøgelser gennem hele forsøgsperioden.

Kun få pladser tilbage
Siden projektets opstart i 2017 er der inkluderet 40 forsøgsdeltagere, hvoraf 25 indtil videre har gennemført hele forløbet, mens 15 personer pt. er i gang med behandlingen. Disse personer har og har haft stor glæde af at deltage i undersøgelsen og den tætte kontakt til psykologer, sygeplejersker og læger. Flere har givet udtryk for at have oplevet en forbedring af deres kognitive funktion efter endt behandling. Forskerne på Rigshospitalet beretter, at der ikke er opstået alvorlige bivirkninger hos nogle forsøgsdeltagere. For at afslutte projektet efterlyser de ekstra deltagere.

Ønsker du selv at deltage i undersøgelsen?

  • Er du mellem 18 og 65 år?
  • Har du oplevet bipolar lidelse eller depression?
  • Oplever du hukommelses- og koncentrationsproblemer?

Kontakt professor Kamilla Miskowiak direkte på e-mail kamilla.miskowiak@regionh.dk eller på telefon: 3864 7077 / 2277 1617 for at høre mere.

Facebooktwitterlinkedin