Fler’ i fællesskabet

Fællesskab hjemmeside

Hjælp os med at få flere med ind i DepressionsForeningens fællesskab og med at fastholde dem, vi allerede har. Din indsats som frivillig er helt afgørende. Læs her hvad du kan gøre:

DepressionsForeningen får mange nye medlemmer hvert år, men desværre mister vi også mange. Det er rigtig ærgerligt, da kvaliteten af vores tilbud i stort omfang afhænger af antallet af medlemmer. Flere medlemmer giver en bedre økonomi og flere muligheder for at skabe fællesskaber med mening. Også i de lidt mindre byer.

Som frivillig er du i kontakt med en del af vores medlemmer og en del potentielle medlemmer. Og vi er slet ikke i tvivl om, at netop din og andre frivilliges indsats kan få folk til at melde sig ind og til at blive i foreningen. I frivillige er en af de afgørende grunde til, at man skal fortsætte sit medlemskab.

Vi tror, at vi sammen kan blive endnu bedre til at fastholde folk. Alene ved at minde dem om værdien og betydningen af, at vi står sammen, og om at det er tid til at betale.

Vi håber derfor, du vil hjælpe med at minde folk om, at de skal fortsætte deres medlemsskab.

Husk hinanden på det i lokalgrupperne, på linien, på depnet.dk, i cafeen eller hvor I nu ellers er i kontakt med folk. Uden medlemmer ingen forening.

Desuden må I også meget gerne opfordre folk til at sende os deres e-mail, så vi kan få opdateret vores kartotek. I dag har vi kun mails på omkring halvdelen af medlemmerne og heraf er der en del, der ikke virker. Det er ærgerligt, for vi vil så gerne kunne sende alle medlemmer (der ønsker det) nyheder og invitationer.

Vi håber, du har lyst til at hjælpe, så vi i fællesskab kan sikre en stærk forening.

Facebooktwitterlinkedin