Flere skal fortælle om bivirkninger ved deres medicin

Sundhedsstyrelsen overvåger bivirkningerne ved medicin i Danmark, bl.a. ved hjælp af læger og patienters meldinger om bivirkninger. Medicinsk behandling af depression og andre psykiske lidelser giver ofte bivirkninger, nogle gange alvorlige bivirkninger. På trods af det modtager Sundhedsstyrelsen kun få meldinger om bivirkninger ved psykiatrisk medicin. Derfor gør styrelsen nu særligt opmærksom på, hvor vigtigt det er at fortælle om bivirkninger.

 

Af Tor Juul / trykt i Balance 2, 2014

Sundhedsstyrelsens opgørelse over meldte bivirkninger viste sidste år, at der på landsplan kun var i alt 78 indberetninger fra hele hospitalspsykiatrien. Tallet har ligget på det niveau i flere år, og det burde være højere, når man ser på danskernes samlede forbrug af psykiatrisk medicin.

Det lave antal indberetninger af bivirkninger er dårligt nyt, fordi det er vigtigt, at Sundhedsstyrelsen får så mange som muligt. Meldingerne af bivirkninger fra læger, patienter og pårørende er nemlig en vigtig kilde til viden om den medicin, man kan købe i Danmark. Hvis Sundhedsstyrelsen ved hjælp af indberetningerne opdager uventede eller alvorlige bivirkninger, kan de ændre i medicinens produktinformation eller helt fjerne medicinen fra markedet.

 

Den bedste behandling

”Vores arbejde er at holde øje med, hvor mange og hvilke bivirkninger danskerne oplever og reagere, hvis der sker noget uventet eller alvorligt. Det er derfor vigtigt, at læger, patienter og pårørende bliver bedre til at melde formodede bivirkninger til os. Hvilket ikke sker i helt tilstrækkelig grad, særligt når vi ser på indberetninger, der vedrører psykofarmaka. Vi håber derfor, at denne indsats kan medvirke til at øge antallet af bivirkningsindberetninger inden for psykiatrien og i sidste ende sikre grundlaget for den bedst mulige behandling af psykiatriske patienter”, siger Henrik G. Jensen, der er chef for Enheden for Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr i Sundhedsstyrelsen.

Derfor vil Sundhedsstyrelsen også have flere medicinbrugere og pårørende til at tale med lægen, hvis de oplever bivirkninger. Det er tit muligt, at lægen kan hjælpe med at justere behandlingen, så bivirkningerne forsvinder eller bliver mindre. Men læger er også forpligtede til at melde alvorlige og uventede bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Derudover kan patienter og pårørende selv melde bivirkninger på www.meldenbivirkning.dk.

 

Det gælder også depression

”Betydningen af at melde bivirkninger er ikke til at tage fejl af. Hjælp andre, der er i samme båd, så de undgår at blive ramt af uventede bivirkninger. Vær med til at få ændret indlægssedlen. Vi må og skal opdage, hvis der er bivirkninger, vi ikke kender til – eller hvis der er bivirkninger, som forekommer hyppigere, end vi tror. Det er blevet meget nemmere at indberette bivirkninger, men det er endnu ikke slået rigtigt igennem i form af flere indberetninger”, fortæller Bodil Kornbek, formand for Depressionsforeningen.

Derfor er det vigtigt at fortælle lægen om bivirkninger, man oplever ved sin medicin. Mange af bivirkningerne ved antidepressiv medicin er forbigående. Bivirkningerne er også afhængige af dosis og kommer tit i starten af behandlingen. Men de er alle vigtige at få registreret. De mest almindelige bivirkninger ved medicin til behandling af depression er:

  • Kvalme, manglende appetit
  • Svimmelhed
  • Nedsat seksuel lyst
  • Søvnbesvær, særligt hvis pillerne tages om aftenen
  • Øget svedtendens
  • Nedsat spytproduktion
  • Forøget angst og uro i starten af behandlingen

 

FAKTA

Læger er forpligtede til at indberette alvorlige og uventede bivirkninger ved medicin. Derudover skal læger indberette alle bivirkninger ved ny medicin, der har været på markedet i mindre end to år. Patienter og pårørende kan selv indberette bivirkninger på www.meldenbivirkning.dk.

Alle meldinger om bivirkninger bliver registreret og analyseret af Sundhedsstyrelsen, som har ansvaret for at overvåge sikkerheden ved medicin i Danmark. I tilfælde af alvorlige bivirkninger kan Sundhedsstyrelsen ændre i medicinens produktinformation eller helt fjerne medicinen fra markedet.

Facebooktwitterlinkedin