Foreningsåret 11/12

Bestyrelsens  beretning ved DepressionsForeningens ordinære generalforsamling d. 17. marts 2012:

I det forløbne år har vi arbejdet på forskellige områder, der ligger indenfor foreningens formålsparagraffer: støtte til patienter og deres pårørende, oplysning og forbedringer i forhold til behandling og rettigheder i øvrigt. Indsatsområderne og køreplanen for dem blev fastlagt på et bestyrelsesseminar i forsommeren.
 

Hvad det første angår er de mest iøjnefaldende initiativer udadtil nok overtagelsen af DepNet og vores første sommerhøjskole. Depnet arbejder vi fortsat hårdt på at få til at køre tilfredsstillende. Det har især voldt problemer, at der har været en rå og ubehagelig tone på chatten. Venlige men bestemte forsøg på at komme det til livs har ikke virket, derfor er den eneste udvej at lukke chatten for en periode. Stort set alle de tidligere eksperter samt nogle nye fra vores eget ekspertpanel, sagde ja til at fortsætte, selvom vi ikke har kunnet honorere dem. Det er vi meget taknemmelige for.

Højskoleugen i begyndelsen af august var en bragende succes, derfor tilbyder vi det igen i år, og håber på, det kan blive et fast tilbud med rabat for medlemmer af foreningen. Temaet var og bliver Genvind Livskraften. Ugen bestod af kreative værksteder, motionstilbud, oplysende foredrag, mindfulness, udflugter, sang, mv., som det hører sig til på en højskole. Med en fast døgnrytme og sund mad, gav ugen mange ideer til, hvordan man selv kan blive bedre til at tackle hverdagen.

Men der er sket mange andre vigtige ting. Vi har fået etableret en socialrådgiver linje, der kører som et forsøg i København med påbegyndelse i april. Det er en gammel drøm også at kunne tilbyde medlemmerne denne støtte. Vi håber at kunne gøre ordningen permanent og landsdækkende. Et fireårigt pårørendeprojekt i Aarhus er ved at være afsluttet. I sidste weekend (d. 10. – 11. marts ) afholdt vi et kursus på Djursland for forældre til børn og unge med en affektiv lidelse. Weekenden understregede hvor svært det også er for de pårørende, og understregede vigtigheden af, at DepressionsForeningen også er en pårørendeforening.

Af andre ting vi arbejder med, og som den nye bestyrelse skal arbejde videre med, kan jeg nævne, at vi arbejder med at få en ny facebook profil, og med at få en ny hjemmeside. Her er det især en udfordring at få Depnet og foreningens generelle hjemmeside til at hænge sammen.

Foreningens arbejde varetages om nogen af de flere og flere frivillige, vi har, og dem skal vi støtte og motivere bedst muligt. Det gør vi især med vores halvårlige frivillighedsweekender, som det endnu engang lykkedes at finde midler til. Som noget nyt kan vi nu invitere gruppernes kontaktpersoner til yderligere to endagskurser. Det første i maj. Telefonvagterne har i flere år haft lignende møder. Der er de sidste par år blevet arbejdet på udformningen af en egentlig frivillighedspolitik. Denne er nu færdigskrevet, ligesom en revideret gruppevejledning er udsendt i det forløbne år.

På oplysningssiden bliver der, som nævnt, arbejdet på at få en ny og bedre hjemmeside. Balance har nu godt et år på bagen, og har fået mange roser med på vejen, men også selvfølgelig det modsatte. For det skal være vedkommende, er det afgørende, at medlemmerne er med til at sætte deres præg på det med indlæg, ros og ris.

I august udkom et nyt og hårdt tiltrængt generelt hæfte om mani og depression. Hæftet indgår bl.a. i den velkomstpakke nye medlemmer automatisk får. Flere af os er af og til ude for at holde foredrag. Nu har vi et decideret foredragskorps under opbygning. Endelig er vi i gang med at forberede en synlighedskampagne overfor læger og psykologer.

Økonomisk er vi kommet ud af året med et pænt overskud. Men det er fortsat en kæmpe udfordring at få gang i en systematisk fundraising, så vi kan tilbyde vores 1809 medlemmer endnu mere.

På det politiske område er der sket det store, at flere års indsats sammen med ODA for adgang til psykologbehandling med tilskud for depressive, nu gælder alle over 18. Det er en landvinding og et vigtigt skridt til bedre behandling, men der er stadigvæk lang vej igen. Og så kom afgørelsen på medicintilskudssagen. Vores ihærdige arbejde for at bevare tilskuddene til medicin gav pote. Forringelser er der, men ikke som frygtet. Der er opgaver nok for den kommende bestyrelse, aktuelt pensionsreformer og fleksjobordning. Et andet område bestyrelsen skal diskutere er, hvordan vi kan støtte børn og unge, både som pårørende og patienter.

Det er dog vigtigt at understrege, at vores resultater i høj grad er takket være en lang række entusiastiske frivillige, og et hårdt arbejdende og effektivt sekretariat. Tak til jer alle! Også de mange eksperter, der hjælper os med råd og støtte, fortjener en ekstra tak. Selve bestyrelsesarbejdet har været karakteriseret af konstruktivitet, arbejdsglæde og mange spændende udfordringer. Som noget nyt har vi haft et forretningsudvalg, men det er endnu ret nyt. Vi var enige om, at otte – ni møder om året på fem timer, var belastende, især da det indebærer meget rejseri, og lagde beslag på mange weekender.Desværre genopstiller Eva A og lise Hogervorst ikke. Stor tak for jeres snart mangeårige indsats.

 

På bestyrelsens vegne

Karen Margrete Nielsen

Marts 2012

 

 

 

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*