Generalforsamling 25. april 2009

Så er det atter tid for DepressionsForeningens årlige generalforsamling. Endnu engang er det lykkedes at skaffe dygtige foredragsholdere, og igen i år byder foreningen på en lækker frokost.

Vi håber der er mange, der vil deltage, og sidder du med en spirende lyst til bestyrelsesarbejde i DepressionsForeningen, hører vi gerne fra dig.

Arrangementet foregår i Valby kulturhus, grupperum 3, Valgårdsvej 4, 2500 Valby

Program:

Kl. 11:00-12:30 –  Behandling af patienter med affektive lidelser (depression/mani), v. Overlæge Ellen Margrethe Christensen og psykolog Anja Hubbard (begge fra Kompetencecenter for affektive lidelser / Rigshospitalet)
Kl  12:30-13:30   Frokost
Kl.  13:30 – 14:30 Generalforsamling
Kl. 14:30-16:00   Erfaring med kognitiv terapi for depression, v. Psykolog og medlem af DepressionsForeningens ekspertpanel, Lennart Holm (CEKTOS – Center for kognitiv terapi og supervision).

Bemærk:

– Tilmelding til spisning er nødvendig og kan ske til sekretariatet senest d. 19. april 2009 (3312 4727 eller sekretariat@depressionsforeningen.dk)
– Spisningen er gratis, men vi kan desværre ikke yde tilskud til transportomkostningerne
– Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen, dvs. lørdag den 10. april.

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Valg af stemmetællere
4.    Godkendelse af stemmeberettigede og eventuelle stemmefuldmagter.
5.    Formandens beretning.
6.    Regnskabsaflæggelse
7.    Indkomne forslag
8.    Valg til bestyrelsen
9.    Valg af suppleanter til bestyrelsen
10.    Valg af statsautoriseret revisor
11.    Valg af kritisk revisor
12.    Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil bestyrelsen konstituere sig.

Trafik-info:

Toftegårds Plads
Busser:
1A, 4A, 18, 132, 133

Valby Station
Busser:

882 Fjerritslev
888 Ålborg – Århus

S-tog:
Linje B, C, H

Facebooktwitterlinkedin