Generalforsamling 2013

Kom og sæt dit præg på DepressionsForeningen, få ny viden om behandling og nyd en let frokost over en snak med andre medlemmer fra foreningen. Det hele foregår i Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse.

Program

11:00 Registrering fra kl. 11:00, Formiddagskaffe, -te og -rundstykke
12:00 Velkomst og Foredrag v. Psykiater Mogens Undén: “Når den antidepressive behandling ikke virker”
13:00 Spørgsmål og svar v/ Mogens Undén
13:30 Let frokost m/ sandwich og en sodavand/dansk vand. Det vil være muligt at registrere sig i frokostpausen også.
14:15 Generalforsamling
15:45 Kaffepause m/ kaffe, te, isvand og kage
16:05 Generalforsamling – fortsat
17:00 Tak for i dag!

Arrangementet er gratis for medlemmer, men tilmelding er nødvendigt ift. forplejning.
Tilmeld dig på: sekretariat@depressionsforeningen.dk / 33124727

Priser for ikke-medlemmer:
– formiddagskaffe og foredrag: 50 kr.
– frokost og eftermiddagskaffe: 100 kr.

(Betales ved tilmelding via overførsel til 9541 0009625100, mærk gerne overførsel “gf”)

Sted

Kulturstationen Vanløse
Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal
2720 Vanløse

For transportinfo klik HER

Dagsorden for Generalforsamlingen 2013

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af stemmeberettigede og eventuelle stemmefuldmagter.
5. Bestyrelsens beretning v. Bestyrelsesformand Karen Margrete Nielsen
6. Karen Margrete Nielsen, Bestyrelsesformand 2005-2013, v. Næstformand Frederik Brejl
7. Regnskabsaflæggelse v. Kasper Tingkær
8. Afstemning om indkomne forslag
9. Valg af formand
10. Valg til bestyrelsen
11.Valg af suppleanter til bestyrelsen
12.Valg af statsautoriseret revisor
13.Valg af kritisk revisor
14.Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil bestyrelsen konstituere sig.
Den nye bestyrelse vil d. 20-21. april afholde bestyrelsesseminar i Odense, hvor bestyrelsesarbejdet for det kommende år planlægges.

Forslag til punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 29. marts 2013. Forslag kan sendes til sekretariat@depressionsforeningen.dk

Forslag til vedtægtsændring af §8, stk. 4:
Fra: ”Foreningens formand vælges direkte på generalforsamlingen for ét år ad gangen.”
Til: ”Foreningens formand vælges direkte på generalforsamlingen for to år ad gangen.”
Formål: Få mere ro omkring formandsposten og formandsarbejdet.

Stemmeberettigede er ordinære medlemmer af DepressionsForeningen, der har betalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingen.

Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer

Genopstiller: Karen Margrete Nielsen, Frederik Brejl, Trille Schou, Sascha Jensen.
Opstiller: Bodil Kornbek, Maria Florentz Horn, Mads Trier-Blom, Gitte Elisabeth Grønbech Nielsen. 

Valg af ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer (suppleanter)
Genopstiller: Hanne Tranberg
Opstiller: Birgit Hartvig Hansen, Børge Højlund Jensen

Der skal vælges 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 4 ekstraordinære medlemmer. Ønsker du at stille op til bestyrelsen kan du melde dit kandidatur til bestyrelsen eller til sekretariatet. Bestyrelsens arbejde består af organisationsudvikling, strategi- og økonomiplanlægning, projektstyring, udvalgsarbejde, inkl. bl.a. udfærdigelse af ansøgninger, indhente tilbud. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens aktiviteter og har traditionelt været engageret også i kursusplanlægning, skrivning af artikler til interne og eksterne medier, mv. For at være opstillingsberettiget, skal man have været medlem af foreningen i mindst 14 dage forud for generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesformand

Karen Margrete Nielsen stiller op til bestyrelsen, men genopstiller ikke til formandsposten. Efter 8 år har Karen Margrete valgt at give formandskabet videre bl.a. for at få arbejdstiden normaliseret og mere tid til privatlivet. 

Der skal derfor vælges ny bestyrelsesformand. Ønsker du at stille op, så skal du meddele dit kandidatur til bestyrelsen eller til sekretariatet. For at være opstillingsberettiget skal man i reglen meddele sit kandidatur til sekretariatet senest d. 3. marts. Hvis der efter denne dato er nogle, der melder sit kandidatur til bestyrelsesformandsposten, så kan generalforsamlingen vælge at give dispensation fra vedtægternes §8 stk. 5, hvor der står: ”Kandidater til formandsposten, skal meddele dette til foreningens sekretariat så tidligt før generalforsamlingen, at det fremgår af foreningens medlemsblad og hjemmeside senest 14 dage før generalforsamling”.

Efter Karen Margretes offentliggørelse har Bodil Kornbek på opfordring, valgt at stille op til formandsposten. Bodil Kornbek har mange års erfaring som bestyrelsesformand og organisatorisk arbejde i andre sammenhænge. Hun er uddannet lærer, har været viceskoleleder og siddet i folketinget for Kristendomokraterne. Nu sidder Bodil dels i Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse for Socialdemokraterne og dels arbejder hun som skolelærer.

Vel mødt til DepressionsForeningens Generalforsamling 2013!

Facebooktwitterlinkedin