Formål og virke

DepressionsForeningen er en uafhængig patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til dig, der er patient eller pårørende til et menneske med en depression eller bipolar lidelse. Hos os finder du andre, der forstår. Her er du aldrig alene.

Vi forsøger at være den forlængede og forstærkede arm, der kan løfte vigtige fællessager og slå hårdt i bordet, så længe forholdene for patienterne ikke er gode nok. Sammen er vi stærke.

Vores formål er:

  • at varetage interesser for patienter med depression og bipolar lidelse (tidligere kaldet manio-depressiv sygdom)
  • skabe sociale netværk for disse mennesker og deres pårørende
  • Gennem dialog og information at øge kendskabet til sygdommene, samt nedbryde tabuer og fordomme

Medlemsaktiviteter:

  • Vi skaber netværk for patienter og pårørende gennem lokalgrupper rundt omkring i landet
  • Vi driver en anonym telefonlinie, DepressionsLinien, hvor du kan få en snak med andre, som har personlige erfaringer med depression eller bipolar lidelse
  • Vi udgiver et medlemsblad, Balance samt forskellige informationshæfter om depression og bipolar lidelse
  • Vi har en hjemmeside med information om depression og bipolar lidelse, med debatter og interaktive netværksgrupper
  • Vi arrangerer foredrag, kurser og temaarrangementer med professionelle og sygdomsramte om depression og bipolar lidelse og behandlingsmuligheder
  • Vi har en side på Facebook, hvor du kan læse om vores aktiviteter, bidrage med indlæg og deltage i debat
  • Vi driver en anonym telefonlinje, Socialrådgiverlinjen, hvor du af socialrådgiverstuderende kan få gode råd til din sagsbehandling hos kommunen. 

Åben og uafhængig
DepressionsForeningen er åben for alle interesserede, uanset alder, social status og uanset etnisk, politisk, seksuelt eller religiøst tilhørsforhold. Det gælder medlemskab, deltagelse i arrangementer og foreningens øvrige virke, dog er vores lokalgrupper forbeholdt depressionsramte og deres pårørende.
Foreningen baserer sig på åbenhed i beslutningsprocesserne og i organisationens opbygning, struktur og økonomiske forhold. DepressionsForeningen er bygget op og styres af foreningens medlemmer. Vi er uafhængige af religiøse, politiske og økonomiske interesser. Alle væsentlige beslutninger bliver således truffet suverænt af foreningens demokratisk valgte bestyrelse, hvis medlemmer alle er nuværende, tidligere eller pårørende til depressionsramte.

Facebooktwitterlinkedin