fbpx

Formanden og bestyrelsens årsberetning for 2019

De frivilliges engagement/ Hjertet i foreningen – de frivillige
I DepressionsForeningen har vi det mål at hjælpe den enkelte videre til et godt liv trods psykisk sygdom. Dette understøtter vi på forskellig vis fx gennem vores selvhjælpsgrupper, sommerhøjskole, DepressionsLinien, SocialrådgiverLinien, Café Blom og forskellige kampagner og events. Det gælder også på et mere overordnet plan gennem udtalelser og artikler i medierne og samarbejde med andre foreninger. For at kunne lykkes med dette er de frivillige foreningens vigtigste ressource. Intet er muligt uden dem. Derfor er det for bestyrelsen vigtigt at fremhæve de frivilliges betydning, og at hele foreningen til stadighed anerkender og støtter jer i jeres arbejde. Fællesskab, uddannelse, sparring og samarbejde er med til, at foreningen på trods af et presset sekretariat i en periode i 2019 kom godt igennem denne tid – af hjertet tak til jer alle.

Ny generalsekretær
I august 2019 bød vi med glæde velkommen til vores nye generalsekretær Morten Ronnenberg Møller. Sekretariatet havde været udfordret, da vi i fire måneder stod uden en leder på sekretariatet. Men med fælles hjælp og en særlig stor indsats fra vores ansatte og næstformanden i bestyrelsen, Frederik Brejl, kom vi godt igennem denne periode.

Vi har fået en generalsekretær, som med ildhu og stort engagement har kastet sig over opgaverne. I fællesskab har vi fået sat gang i flere nødvendige omstillinger. En proces der blandt andet har betydet, at DepressionsForeningen i 2020 har kunnet flytte til nye rammer og faciliteter i Slagelsesgade 1 på Østerbro – dejlige lokaler der er nyistandsatte og lyse, og som ligger tæt ved søerne i København. 2019 har også været en tid, hvor sekretariatet har brugt mange ressourcer på fundraising, og på at udvide vores netværk, styrke bestyrelsens arbejde, færdiggøre vores strategi og til stadighed synliggøre vores arbejde i medierne.

World Bipolar Day
I marts måned markerede vi vanen tro den officielle World Bipolar Day den 30. marts. I 2019 havde frivillige fra Bipolargruppen i København i samspil med sekretariatet organiseret en række workshops og arrangementer. Mennesker med bipolar lidelse, pårørende og sundhedsprofessionelle, var med til at dele viden og erfaringer til tre samskabelsesworkshops. Arrangementerne gav mulighed for aktiv deltagelse, og dannede grundlag for at indsamle materiale til en ’Håndbog for bipolare’, der skal udarbejdes i 2020.
Med bipolarkampagnen ønsker vi at skabe åbenhed og udbrede kendskabet til bipolar lidelse. Det er vigtigt, at vi ihærdigt modarbejder fordomme, bekæmper berøringsangst og formidler viden om bipolar lidelse.

Det er tydeligt, at der er behov og interesse for, at vi i fællesskab bliver klogere på sygdommen.

At række ud til andre
Vi har i en årrække haft et internationalt engagement i Nepal takket være især en stor indsats fra bestyrelsesmedlem Hanne Tranberg og frivillig Karl Henrik Baum. I forsommeren 2019 havde vi besøg i Danmark af vores samarbejdspartnere fra KOSHISH i Nepal. Her talte vi blandt andet med dem om, hvordan vidensdeling, undervisning og støtte har hjulpet dem med at etablere lokale selvhjælpsgrupper. Med udgangen af 2019 blev projektet og dermed også samarbejdet med KOSHISH afsluttet. Det har været utroligt lærerigt for os at se, hvordan mennesker under vanskelige kår lever med en psykisk lidelse. Selvom ønskelisten til psykiatrien i Danmark er lang, så er der grund til også at være taknemmelig for de muligheder, vi har herhjemme sammenholdt med dem, de har i Nepal.

Når den relevante mulighed byder sig i fremtiden, vil vi gerne indgå i et nyt internationalt samarbejde. For vi ved der er et stort behov for støtte og hjælp til mennesker med psykisk sygdom i lande, der ikke har vores velfærdssamfund. Samtidig ser vi også det internationale arbejde som en mulighed for at trække ressourcer og viden til foreningen, hvilket styrker vores arbejde i Danmark.

Den populære sommerhøjskole
Alle må gerne give sig selv et klap på skulderen, for DepressionsForeningens sommerhøjskole – Balance i Hverdagen – er stadig en af foreningens store succeser. Vanen tro var der også i 2019 flere, der ønskede at deltage, end vi havde plads til. Vi kan ikke andet end glæde os over, at vi har udformet og udviklet et tilbud, som, med den store efterspørgsel der er, tydeligt understreger behovet for at være en del af et fællesskab med mulighed for at deltage i aktiviteter, foredrag, samtaler og samvær. Succesen med sommerhøjskolen år efter år skyldes først og fremmest de mange frivillige, der hvert år dedikerer tid, kræfter og enormt engagement for at give alle deltagere en dejlig højskoleoplevelse. Dog var det ikke kommet uden en aktiv indsats fra Hanne Müller på sekretariatet, som bidrager med overblik og mange ressourcer til sommerhøjskolens indhold og praktiske realisering. På grund af alle jer er det stadig muligt at fastholde sommerhøjskolen, som vores sommerflagskib – tak for jeres indsats. Men vi må ikke glemme hver eneste af deltagerne – for ugen havde naturligvis slet ikke været det samme, hvis det ikke netop havde været for jeres deltagelse i fællesskabet.

Café Blom 10 år
I 2009 blev Café Blom stiftet, og i efteråret 2019 markerede vi dens 10-års fødselsdag. Det blev gjort med et flot og velbesøgt fødselsdagsarrangement, hvor Peter Øvig holdt et foredrag om sine egne erfaringer med depression og behandling i forbindelse med, at han skrev bogen ”Min mor var besat”. Over 90 gæster- frivillige, brugere, nuværende og tidligere ansatte – kom forbi caféen i løbet af dagen, som kun lod sig gøre i kraft af den store hjælp fra de frivillige med alt fra pressemeddelelser til logistik samt hjemmelavet kage og tapas. Der var en fantastisk fin stemning og arrangementet viste, hvor stor og positiv en rolle Café Blom spiller i mange menneskers hverdag – også længe efter at de måske er ophørt med at komme der dagligt. Den succes vil vi gerne bygge videre på og udvikle Café Blom endnu mere i de kommende år.

DepressionSucks kampagnen 2019
I 2019 var kampagnen ikke en af vores store satsninger, da vores ressourcer blev brugt til andre og nødvendige prioriteringer. Men DepressionsForeningen vil gerne så vidt muligt markere European Depression Day den 1. oktober hvert år.

I år valgte vi at bruge ressourcerne på at støtte op om Sindets Dag/ World Mental Health Day den 10. oktober for at stille skarpt på behovet for øget opmærksomhed på det store tabu, der er om selvmord og depression. Vores ønske er at skabe mere synlighed, støtte til familier og med hjerte og mod tale om depression og selvmord, så vi kan hjælpe mennesker videre. Vores oplysningsvideo med fokus på at ”tage snakken” blev blandt andet eksponeret for 700.000 passagerer i de københavnske S-tog. Trods færre ressourcer til kampagnen i 2019 var vores røst dog stadig fast og klar, og vi formåede at sætte problematikken på dagsorden.

Politisk fortalervirksomhed
I forbindelse med tiltrædelsen af den nye regering og af vores nye generalsekretær gennemførte Bodil Kornbek og Morten Ronnenberg en besøgsrunde hos sundheds-, social- og psykiatriordførerne hos både Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Formålet var at præsentere nogle af vores mærkesager (fx behovet for lettere adgang til psykolog og psykiater og flere ydernumre) samt at sikre en god kontakt og at holde DepressionsForeningen ”top of mind” hos politikerne inden forhandlingerne af den nye ”Psykiatriplan”. Den type møder forventer vi at gentage så vidt det er muligt.

Ny strategi er endelig klar
Efter en lang og grundig arbejdsproces har bestyrelsen og sekretariatet i DepressionsForeningen færdiggjort en strategi, der rummer både visioner, nytænkning og en klar retning for foreningens arbejde. Ultrakort fortalt så vil vi med den ny strategi fokusere mere på at styrke vores viden, være mere synlige via mere kommunikation og sørge for endnu flere redskabs- og hjælpetilbud. Vi vil i det fremtidige arbejde fortsætte vores nuværende aktiviteter, men især prioritere arbejdet med henholdsvis unge og ældre samt oplysning, støtte og forebyggelse på arbejdspladser.
Vi er ved at folde strategien ud i konkret handling i form af projekter og aktiviteter, der både skal understøtte det eksisterende arbejde, styrke nye satsningsområder og forøge foreningens volumen. Strategien er tilgængelig på vores hjemmeside, og det er altid velkomment at høre fra medlemmer om egne erfaringer, oplevelser og ideer. Som bestyrelse er vi tilfredse med resultatet, og vi ser frem til at arbejde videre med strategien arbejde i fællesskab med vores medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere.

Der skal lyde en tak til alle, der med deres bidrag, ressourcer, engagement er med til at løfte Depressions- Foreningens arbejde. Sammen er vi med til at gøre en forskel.

Facebooktwitterlinkedin