Frivilligpolitik

DepressionsForeningens frivilligpolitik


Velkommen som frivillig i DepressionsForeningen! 

DepressionsForeningen er en uafhængig og demokratisk patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til mennesker med depression og bipolar lidelse og til deres pårørende.

Vores vision er:
– at depressionssygdommene anerkendes som alvorlige og potentielt invaliderende sygdomme, og at alle der rammes derfor modtager korrekt behandling og hjælp – som andre alvorligt syge – og sygdommene således hverken omfattes af stigma eller tabu

Vores mission er:
– at hjælpe depressionsramte, bipolare og deres pårørende til umiddelbare og varige forbedringer i deres liv samt kæmpe for positive forandringen i den måde samfundet opfatter og behandler mennesker med depression og bipolar lidelse

Som frivillig i DepressionsForeningen støtter du dette arbejde, og din indsats er med til at omsætte visionen til handling og skabe resultater.

En frivilligpolitik for alle

DepressionsForeningen har i de seneste år oplevet, at der er blevet sat større fokus på den frivillige indsats, og frivillige løser flere og flere forskellige opgaver i organisationen.

Frivillige i DepressionsForeningen tilfører nye kompetencer til organisationen, skaber mulighed for at iværksætte nye projekter, tilfører foreningen liv og energi og styrker en bred opbakning om DepressionsForeningens arbejde.

DepressionsForeningens frivilligpolitik har til hensigt at skabe et fælles fundament for alle frivillige i DepressionsForeningen og definere et ensartet niveau, der kan være med til at sikre en fortsat kvalitet i det frivillige arbejde.

Den frivillige indsats

Den frivillige indsats tilrettelægges med udgangspunkt i DepressionsForeningens værdigrundlæg og vedtægter.

DepressionsForeningens frivillige udfører en bred vifte af opgaver. Du kan blandt andet være frivillig i en lokalgruppe eller som telefonrådgiver, du kan være frivillige på foreningens sommerhøjskole eller i foreningens sociale café, eller du kan være frivillig i det organisatoriske og politiske arbejde.

Mangfoldigheden i den frivillige indsats er stor og betyder, at du vil møde forskellige krav til dine kompetencer, alt afhængigt af, hvilke opgaver, du engagerer dig i.

Uanset hvilke opgaver du engagerer dig i, gælder dog, at du skal sørge for at passe på dig selv. I DepressionsForeningen arbejder vi for og med mennesker der har eller har haft psykisk sygdom meget tæt på. Det er et berigende arbejde, som dog også kan være krævende. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du selv har det, og sørger for at passe på dig selv – også når du hjælper andre.

DepressionsForeningen tilbyder

Når du er frivillig i DepressionsForeningen har du mulighed for at indgå i et meningsfuldt fællesskab, der opnår synlige resultater i hjælpen til depressionsramte, bipolare og deres pårørende:

 • Du kommer til at deltage i projekter, der alle gør en forskel for depressionsramte, bipolare og deres pårørende
 • Du bliver en del af konstruktive løsninger på et problematisk felt, der fortsat er præget af tabu, stigma og manglende behandling
 • Du får mulighed for at præge en organisation i vækst, der er åben over for nye kræfter og ideer
 • Du kan være med til at sætte nye aktiviteter og projekter i gang
 • Du får mulighed for at deltage i foreningens årsmøde og på kurserne for foreningens frivillige.

Det forventer vi

 • Du ønsker at hjælpe og støtte depressionsramte, mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende
 • Du er medlem af DepressionsForeningen og kan tilslutte dig foreningens værdigrundlag og vedtægter
 • Du har et generelt kendskab til depression og bipolar lidelse eller er villig til at opnå denne viden
 • Du deltager i foreningens uddannelses- og inspirationskurser for frivillige
 • Du er bevidst om din tavshedspligt i din kontakt med sårbare mennesker og følsomme oplysninger
 • Du tager hensyn til, at du arbejder for og med mennesker, der kan være meget sårbare
 • Du omgås betroede midler ansvarsbevidst

Kontakt til sekretariatet

Som frivillig i DepressionsForeningen har du mulighed for at få råd, vejledning og sparring i forbindelse med løsning af de forskellige opgaver, som du er engageret i. Du er altid velkommen til at henvende dig til sekretariatet eller foreningens frivilligkoordinator med gode ideer, eventuelle problemer og spørgsmål.

DepressionsForeningen
Slagelsegade 1, 3. sal
2100 København Ø
sekretariat@depressionsforeningen.dk

Facebooktwitterlinkedin