Generalforsamling 2016 – Nyt navn

Der bliver gang i den på årets generalforsamling. Som altid vil du kunne oplevet det stærke fællesskab og det store engagement, som præger foreningens medlemmer og arbejde.

Du vil også få interessante faglige input, og så vil du få mulighed for at påvirke foreningens virke mange år fremover. Ikke bare er der valg til enkelte bestyrelses- og suppleantposter. Men vi skal også stemme om en række vedtægtsændringer.
Herunder om foreningens navn fortsat skal være DepressionsForeningen eller om vi skal følge bestyrelsen indstilling og kalde foreningen, BALANCE – Foreningen for mennesker berørt af depression eller bipolar lidelse.

Enden på en lang proces
Der er både følelser og identitet forbundet med et navn. Således også for DepressionsForeningen.
I flere år har bestyrelser og generalforsamlinger på skift taget diskussionen om navneændring op. Særligt har der været rejst kritik af, at det stadig stigende antal medlemmer med bipolar lidelse, ikke følte sig rummet i foreningens navn. Derfor bad generalforsamlingen sidste år bestyrelse om at sætte gang i en proces, der skulle behandle en mulig navneændring.

Se på argumenter for og i mod, og se på eventuelle alternative forslag. I denne proces har vi været vidt omkring. Vi har efterlyst alternative navnebud i Balance og på Facebook, vi har haft et reklamebureau til at hjælpe med processen og til at vurdere mulighederne, og vi har haft en kreativ fokusgruppe til afdækning af  forslag.

Vores ekspertpanel, vores frivillige og bestyrelsen har behandlet de forskellige forlag. Og sidst men ikke mindst, så har vi gennemført en spørgeundersøgelse blandt medlemmer og andre interesserede.

For og imod
Det er ikke let, men nedenfor vil vi forsøge at opstille en række argumenter for og imod et navneskrifte, som forhåbentligt kan kvalificere debatten.

At beholde DepressionsForeningen
FOR IMOD
 • Det er det medlemmerne og en del meningsdannere kender os under.
 • Det er dyrt at skulle trykke nye materialer og på at skulle markedsføre det nye navn.
 • Det er dyrt at skulle trykke nye materialer og på at skulle markedsføre det nye navn.
 • Det er diskriminerende eller opleves som irrelevant ift. gruppen af bipolare.
 • Navnet siger, hvad det er (for de fleste medlemmer)
 • Det er et langt og tungt navn, uden anstrøg af optimisme og håb.
 • Det er vigtigt, at bruge ordet depression for at nedbryde tabuet.

 

At skifte til BALANCE – Forening formennesker berørt af depression ellerbipolar lidelse
FOR IMOD
 • Mindre fokus på diagnoser, mere på de fælles udfordringer, og hvad målet er.
 • Kræver mere forklaring.
 • Det kan rumme begge lidelser… og flere til (fx stress).
 • Er ikke med til at bryde tabuet, når sygdommene depression og bipolar lidelse ikke er den del af navnet.
 • Det vil gøre det ”lettere” for folk, at kunne se sig selv i foreningen uanset om de har en diagnose eller ej. Om de er syge eller raske
 • Det vil kræve mange penge og ressourcer at introducere det nye navn
 • Mere optimistisk og fremadrettet
 • Det er, hvad vores svenske søsterorganisation hedder.

Øvrige sider om Generalforsamlingen 2016

Facebooktwitterlinkedin