Generalforsamling 2018 – Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4.  Godkendelse af stemmeberettigede og eventuelle stemmefuldmagter.
 5. Bestyrelsens beretning v. Bestyrelsesformand Bodil Kornbek
 6. Regnskabsaflæggelse v. Randi Bitsch
 7. Behandling og afstemning om indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af statsautoriseret revisor
 11. Valg af kritisk revisor
 12. Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil bestyrelsen konstituere sig. Den nye bestyrelse vil d. 26.-27. maj afholde bestyrelsesseminar, hvor bestyrelsesarbejdet for det kommende år planlægges. Stemmeberettigede er ordinære medlemmer af DepressionsForeningen, der har betalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingen. Der skal vælges 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter.


Øvrige sider om Generalforsamlingen 2018:

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin