Hvorfor skal vi forske i depression?

Invitation til foredrag med Poul Videbech
Lørdag d. 23. april 2022 kl. 13.30. Efterfølgende afholdes generalforsamlingen
Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte

Vi har den glæde at kunne præsentere Poul Videbech, professor ved Københavns universitet og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup, der vil fortælle om forske i depression – muligheder og udfordringer.

Program

 • 13:00 Registrering
 • 13:30 Velkomst v. Mogens Lønborg, Formand
 • 13:45 Foredrag og debat: Poul Videbech, Professor, Overlæge
 • 14:45 Pause med kaffe, the og kage
 • 15:00 Generalforsamling
 • 16:30 Tak for i dag!

Tilmeld dig nederst på denne side

Deltagelse i foredraget er gratis for medlemmer, og koster 50 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding er nødvendig af hensyn til plads og mængden af the/kaffe og kage vi skal bestille.

Medlemskab
Hvis du ikke har meldt dig ind i foreningen, kan du gøre det her:
depressionsforeningen.dk/medlem

OBS!

 • Til medlemmer der kommer langvejs fra, inviterer foreningen kl. 13. på en sandwich og en sodavand.
 • For at være stemme- og opstillingsberettiget skal man have betalt medlemskontingent for 2022 senest 14 dage før generalforsamlingen.

Transport
Tag fx S-tog A til Jægersborg st. hvorfra der er 10 minutters gang til Schæffergården.


Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen!

Tilmeld dig her:

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af stemmeberettigede og eventuelle stemmefuldmagter
 5. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 6. Regnskabsaflæggelse
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
 12. Valg af kritisk revisor
 13. Eventuelt

Den nyvalgte bestyrelse afholder et kort konstituerende møde umiddelbart herefter.

Kandidater til Bestyrelsen 2022/2023

Opstillede
Lise Hogervorst har valgt ikke at genopstille ved udgangen af denne bestyrelsesperiode. Lise har gennem mange år ydet en stor indsats for DepressionsForeningen, senest ikke mindst med hendes bidrag i arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer. Stor tak til Lise.

Ny kandidat til bestyrelsen er Elisabeth Gammelgaard Ludvig. Elisabeth har bestyrelsens fulde opbakning, og vi håber meget at få glæde af hendes viden inden for sundhed og kommunikation.

Elisabeth Gammelgaard skriver om sig selv:

Jeg hedder Elisabeth, er uddannet journalist og har i hele min karriere arbejdet med kommunikation og interessevaretagelse på sundhedsområdet som indehaver af kommunikationsbureauet Effector, som jeg solgte for 4 år siden. I dag arbejder jeg som underviser, freelance journalist og bestyrelsesmedlem bl.a. i PPclinic en privat psykiatrisk-psykologisk klinik.

Jeg har arbejdet med kommunikation om depression, bipolar og skizofreni og mener psykiske lidelser får al for lidt opmærksomhed og penge i forhold til fysiske sygdomme. Det vil jeg gerne være med til at ændre som medlem af DepressionsForeningens bestyrelse. Jeg kan bidrage med mit store netværk blandt beslutningstagere og medier, min erfaring med kommunikationsstrategier og aktiviteter og med fundraisning &

samarbejder. Nogle af mine kære har selv lidt af depression, og jeg ved hvor stor en forskel det gør, når både sundhedspersoner, kommune og familie og venner arbejder sammen om at hjælpe. Det vil glæde mig at kæmpe for den sag.

Jeg er 49 år, bor i hus på Amager med min mand, mine to teenagebørn og vores to labradorhunde og så er jeg yogainstruktør ved siden af mit almindelige arbejde.

 

Facebooktwitterlinkedin