Generalforsamling 2019 – Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af stemmeberettigede og eventuelle stemmefuldmagter.
 5. Bestyrelsens beretning v. Bestyrelsesformand Bodil Kornbek
 6. Regnskabsaflæggelse
 7. Behandling og afstemning om indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
 8. Valg af formand
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af statsautoriseret revisor
 12. Valg af kritisk revisor
 13. Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil bestyrelsen konstituere sig.
Stemmeberettigede er ordinære medlemmer af DepressionsForeningen,
der har betalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingen.


Øvrige sider om Generalforsamlingen 2019:

Facebooktwitterlinkedin