At gøre en forskel – på udveksling i Nepal

besøg hos søsterforeningen Koshish lærte DepressionsForeningens udsendte om de barske vilkår for psykisk syge i Nepal og fik samtidig plantet et frø for fremtidig udveksling og samarbejde.

Af Karl-Henrik Baum, frivillig, og Hanne Tranberg, bestyrelsesmedlemNepal t-shirts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med ønsket om at udvide horisonten, blive klogere på psykisk syges forhold i verdens fattigste lande og markere sig som forening på den internationale scene indledte DepressionsForeningen i 2015 et projektsamarbejde med den nepalesiske ngo Koshish, som arbejder for psykisk sårbare mennesker. Med fondsmidler fra Danida i ryggen førte dette i maj 2016 til en forundersøgelsesrejse i Kathmandu hos den nepalesiske søsterforening.

Psykisk syg uden rettigheder
”Koshish” betyder ”at gøre en indsats” på nepalesisk. Foreningen er grundlagt af den meget idealistiske mand Matrika Devkota, der har haft stor succes med sit arbejde, og som han i december 2015 modtog Human Rights Memorial Award for. Hele to institutter er det lykkedes ham at etablere for henholdsvis udstødte psykisk syge kvinder og mænd, der lever på gaden. Begge hjem bliver drevet med private donationer, som fortrinsvis kommer fra udlandet.
I Nepal har psykisk syge ingen rettigheder, og der er ikke støtte til behandling fra regeringens side. Regeringen henvender sig fra tid til anden til Koshish for at få dem til at tage sig af en person med svære psykiske vanskeligheder, men betaler kun en yderst beskeden sum i støtte til foreningen.

Skam for familien
Udover de to institutioner har Koshish for øjeblikket kontakt med ca. 300 mennesker med psykosociale vanskeligheder. Det er ikke meget i et land med omkring 27 mio. indbyggere. En del af forklaringen skal findes i den betydelige skyld og skam, som er forbundet med psykiske vanskeligheder i Nepal. Omverdenen må helst ikke vide, når der er psykisk sygdom i familien, hvorfor de syge typisk bliver holdt inden for hjemmets fire vægge.
Landet er ekstremt fattigt, så der er sjældent råd til medicin. Og hvis den syge bliver udadrettet voldsom eller er til skade for sig selv, bruges der forskellige former for tvang, som for eksempel at lægge folk i kæder eller lukke dem inde i et bur. Nepalesisk lov giver desuden en mand, hvis hustru har psykiske vanskeligheder, ret til at gifte sig med en anden – uden nogen former for forpligtelser over for den første hustru. Det modsatte gælder ikke, hvis manden bliver syg.

Udfordrende selvhjælp
Det ni dage lange ophold startede med en to-dages workshop, som Koshish havde planlagt. Via de 20 deltageres livshistorier fik vi et levende indtryk af forholdene for mennesker med psykiske vanskeligheder i Nepal. Mange havde været syge meget længe, men havde først fået relevant hjælp inden for de seneste år. Vi bidrog ved at fortælle om DepressionsForeningens tilbud til medlemmerne og dele vores personlige historier om psykisk sårbarhed. Dette førte til en fælles diskussion af, hvordan de ville kunne bruge støtte fra DepressionsForeningen i forhold til organiseringen af deres selvhjælpsgrupper.
De næste dage besøgte vi dels de institutioner, Koshish driver, dels deres tre helt nystartede selvhjælpsgrupper lige uden for hovedstaden. Deltagelse i en selvhjælpsgruppe er ikke så lige til i Nepal. Meget tit skal familien først motiveres til at give slip på den syge og derefter overbevises om, at vedkommende faktisk har rettigheder – et vanskeligt stykke arbejde, som Koshishs frivillige forsøger at udføre i lokalområderne.

En fremtidig udveksling
Efter en lille uge fyldt med oplevelser, ny viden og indtryk var vi klar til at drøfte et udkast til en projektansøgning sammen med Koshishs bestyrelse og et par af de ansatte. En af konklusionerne blev, at DepressionsForeningens erfaringer med at drive selvhjælpsgrupper i Danmark ville kunne bruges som udgangspunkt for et styrket og forbedret tilbud til nepalesere med psykosociale vanskeligheder.
Nepal er ekstremt fattigt, og vilkårene for mennesker med psykiske lidelser er meget forskellige. Alligevel har Koshish og DepressionsForeningen nogle fælles udfordringer, som det er ambitionen at opbygge et frugtbart samarbejde omkring i fremtiden.

 

Om projektet
Samarbejdet med Koshish er finansieret af Danida-midler og koster ikke DepressionsForeningen penge, ligesom der heller ikke går ressourcer fra DepressionsForeningens opgaver herhjemme til projektet.

Der arbejdes pt. på at få fondsmidler til et videre samarbejde.
Læs mere om Koshish på foreningens hjemmeside: www.koshishnepal.org

Nepal I

 

Facebooktwitterlinkedin