Har du hjerterum – og store ører?

Vi søger frivillige gruppeledere til vores selvhjælpsgrupper i Århus. Gruppeledernes vigtigste opgave er at organisere og lede gruppens møder.

Selvhjælpsgrupperne er en meget vigtig del af DepressionsForeningens aktiviteter. I grupperne møder man ligesindede, udveksler viden og erfaringer og støtter hinanden. Grupperne er ikke et behandlingstilbud, da gruppelederne typisk ikke har en faglig baggrund. Men for mange er det af stor betydning at vide, at de ikke er alene. Grupperne bidrager på den måde til den enkeltes vej henimod et bedre og mere meningsfuldt liv. Man hjælper andre, samtidig med at man hjælper sig selv.

Selvhjælpsgrupperne mødes typisk hver anden uge og oftest om aftenen fx kl. 19-21. Den enkelte gruppe fastsætter selv mødetid og hyppighed.

Rollen som gruppeleder indebærer at:

 • Booke lokaler til gruppens møder i Aarhus Frivilligcenter
 • Åbne lokalet på mødedagen og sørge for drikkevarer (vand, kaffe og te)
 • Rydde op efter møderne
 • Besvare henvendelser fra interesserede deltagere
 • Sikre at der bliver taget godt imod nye deltagere
 • Udbrede kendskabet til gruppen i lokalområdet fx via informationsmaterialer
 • Samarbejde med andre gruppeledere og sekretariatet i DepressionsForeningen

Det er en fordel men ikke et krav, at du selv har erfaringer med depression eller bipolar lidelse eller er pårørende til én, som har det.

Som gruppeleder får du:

 • Indsigt i og et mere nuanceret perspektiv på psykisk sygdom.
 • Tilfredshed og glæde ved at kunne være der for andre, som har brug for det.
 • Et netværk af dygtige og dedikerede frivilligkolleger til at sparre med
 • Adgang til at deltage i foreningens kurser og arrangementer for frivillige
 • Mulighed for at blive en del af DepressionsForeningens andre aktiviteter i Aarhus og på landsplan.

Som gruppeleder i DepressionsForeningen har du altid opbakning fra foreningens sekretariat. Sekretariatet hjælper dig godt i gang og understøtter løbende dit arbejde i gruppen med vejledning og sparring efter behov.

Noget for dig?
Hvis det lyder som noget for dig, så kontakt projektleder Hanne Müller, e-mail: hanne@depressionsforeningen.dk eller telefon 53 52 18 38.

Facebooktwitterlinkedin