Høj selvmordsrate blandt ældre depressive mænd

Når det handler om forebyggelse af selvmord blandt ældre mænd, er der er god grund til at øge indsatsen med korrekt og hurtig diagnosticering af psykiske sygdomme, samt etablering af behandlingstilbud der i højere grad retter sig mod de ældre mænd. Og skal de pårørende turde tale med de ældre om selvmordstankerne.

I 2005 var der ca. fem gange så mange mænd med alderen 85 eller derover der begik selvmord, end mænd i alderen 25-29 år. Årsagen til dette, skal bl.a. findes de sygdomme som ofte kan fælge med alderdom, samt den afhængighed af pårørende og diverse plejepersonale den ældre dermed oplever.

Depression og demens, samt andre psykiske sygdomme, er faktorer der især kan være med til at sætte selvmordstankerne i gang. Således viser danske studier, at ældre mænd der tidligere har været indlagt med psykisk sygdom, har 4-6 gange højere selvmordsrisiko end jævnaldrende mænd.

Forebyggelse af selvmord hos ældre mænd
Der er ingen tvivl om, at den praktiserende læge spiller en afgørende rolle i forebyggelse af selvmord hos ældre mænd. Dels handler det om at lægerne skal blive bedre til at diagnosticere psykiske sygdomme, og sørge for at den ældre kommer i rette behandling, idet det har vist sig, at selvmord i højere grad finder sted hos de ældre der ikke er blevet diagnosticeret og dermed kommet i behandling. Derudover skal lægerne blive bedre til at turde tale om selvmordstanker med de ældre. Det vurderes, at op imod to ud af tre ældre, der begår selvmord, har besøgt deres læge i den sidste måned inden selvmordet.

Pårørende til selvmordstruede kan også bidrage til forebyggelse af selvmord. Det er almindeligt, at ældre i tiden op til selvmordet giver udtryk for deres overvejelser om at tage deres eget liv. Her er det vigtigt, at man som pårørende giver sig tid til at tale med den ældre om svære emner som død, ensomhed osv.
Gode råd til pårørende kan bl.a. være at sørge for at den ældre kommer i behandling, hvis ens intuition siger, at den ældre er i fare for at begå selvmord. Derudover er det vigtigt at lytte og tilbyde samvær –lad aldrig en selvmordstruet person være alene.

Kilde: Ph.d. Annette Erlangsen i Psykiatri Information, marts 2009, nr.1.

 

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*