Skærp indsatsen i psykiatrien

Indsatsen i psykiatrien skal skærpes – nu er chancen der!
af Bodil Kornbek, Formand for DepressionsForeningen, 3. sept. 2013
Første gang bragt som leder i DepressionsForeningens medlemsmagasin Balance, sept. 2013

Mange politikere vil gerne tale om lighed i sundhed. Nu har regeringen en enestående chance for at sætte handling bag ordene. Den 20. august blev der lækket et udkast fra regeringens psykiatriudvalg. Det består af 53 forslag til hvordan indsatsen for personer med psykisk sygdom kan tilrettelægges og gennemføres bedst muligt.

Lad mig sige det, som det er. Vi har brug for at mange af disse anbefalinger bliver ført ud i livet.

Vi har brug for et langt tættere samarbejde mellem praktiserende læge, psykiater, psykolog, sygeplejerske og socialrådgiver. Vi har brug for psykologordninger til unge, der står i risiko for at blive ramt af depression eller bipolar lidelse. Vi har brug for pårørendeinddragelse, aflastning via sundhedsteknologi og initiativer, der gør det nemmere, at vende tilbage til arbejdsmarkedet! Vi har brug for, at psykiatrien bliver rustet til at håndtere mere komplekse, sammensatte situationer. Det er især vigtigt i en tid, hvor der satses stadigt mere på pakkeforløb, der vægter fælles høje standarder i hele landet højere end individuel tilpasning.

Der er bestemt elementer jeg savner, men én ting er sikkert! Vi har brug for at mange af disse anbefalinger når igennem det kommende arbejde i regering og folketing. Det har fra starten været et ufravigeligt vilkår for Psykiatriudvalgets arbejde, at de har skullet holde sig inden for de eksisterende budgetter (jf. kommissoriet). Vi afventer den endelige rapport, det videre arbejde i regeringen og finanslovsforhandlingerne! Det er op til regeringen at tage denne mulighed alvorligt nok! Vi har brug for at få anbefalingerne omsat til konkrete initiativer, der kommer den enkelte til gode.

Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen

Facebooktwitterlinkedin