Strategi og vision 2019-2024

Udpluk af DepressionsForeningens strategi 2019-2024: 
DepressionsForeningen vil arbejde for at give mere støtte og nye handlemuligheder til mennesker med depression, bipolar lidelse og deres pårørende.
  • støtte til at man selv kan mestre sin hverdag både i og uden for sygdomsepisoderne.
  • støtte fra dag ét.

Vision 2024
DepressionsForeningens vision er årligt i år 2024, at kunne hjælpe 15.000 danskere, med at få overblik, håb, inspiration, retning og konkret hjælp til selvhjælp. DepressionsForeningen ønsker samtidig at være en forening i vækst og økonomisk balance.

Medlemmer
DepressionsForeningen vil arbejde på at være den mest betydningsfulde forening for mennesker, der er eller har været i berøring med depression, bipolar lidelse og nærtliggende tilstande. Det gælder mennesker, som har eller tidligere har haft depression og bipolar lidelse, samt pårørende og interesserede.

Tilbud, fællesskab og mestring
Vi vil kendes på, at vi hjælper folk videre til et godt liv gennem initiativer, der inddrager, støtter og flytter dem. Vi er et fællesskab, hvor vi giver hinanden håb, deler erfaringer, giver mulighed for at tage ansvar, og understøtter hjælp til selvhjælp. Vi inspirerer folk til at tænke deres situation anderledes – bedre og finde muligheder for selv at agere. I DepressionsForeningen er der i 2024, tilbud og relevante netværk og relationer for alle grupper i medlemsskaren.

Vi udvider med tilbud målrettet støtte og oplysningstilbud til sygemeldte gennem samarbejde med kommuner og virksomheder.

Aftabuisering, forståelse og fortaleri
Vi vil være den mest centrale, markante og synlige aktør i arbejdet med at oplyse og nedbryde tabuer ift. depression og bipolar lidelse. I 2024 har danskerne generelt fået langt større forståelse for livet med en affektiv lidelse. Vi vil være en synlig politisk aktør. En organisation man kender og regner med.  Sekretariatet vil vi styrke og øge i størrelse, med større fokus på projektudvikling/-styring, kommunikation, frivilligstøtte og fundraising.

Økonomi
I 2024 vil foreningen i højere grad være drevet af projektmidler, fra stadig større og mere langsigtede projekter.

Samarbejde og partnerskaber
I 2024 vil DepressionsForeningen have øget antallet af samarbejds- og partnerskaber i forhold til at udvikle og drive projekter og tilbud, samt have styrket foreningens internationale samarbejde med henblik på at få idéer og på at få øget vores politiske gennemslagskraft i Danmark.

 

Facebooktwitterlinkedin