Invitation til regionale frivilligkurser

Kom med når DepressionsForeningen for første gang afholder regionale frivilligkurser i Århus, København eller Odense i sensommeren 2016. Nedenfor kan du læse mere om kursets indhold og tilmelding. Vi glæder os til at komme rundt i landet og hilse på både nuværende og kommende lokale kræfter.

Om frivilligkurserne:

Hvem kommer?
De regionale frivilligkurser henvender sig både til dig, der er frivillig i foreningen, og dig, der overvejer at blive frivillig i DepressionsForeningen til fordel for mennesker med affektive lidelser. key-peoplefrits-ahlefeldt

Hvorfor lokale kurser?
For første gang i foreningens historie afholder vi lokale kurser i håb om at gøre det nemmere for så mange som muligt at deltage. Vi ønsker, at kurserne kan blive en platform, hvor du bliver opdateret på, hvilke tiltag der sker i foreningen, og hvor vi i fællesskab kan udveksle erfaringer og styrke foreningens arbejde både lokalt og i sin helhed.

Hvem arrangerer?
De regionale kurser afholdes i samarbejde mellem sekretariatet og lokale frivillige tovholdere. Kursernes indhold vil derfor overordnet set være det samme i alle tre byer, men med plads til lokale variationer.

Tid sted og tilmelding:
I tilmelder jer regionskurserne via mail til de lokale tovholdere. Der er forskellige frister for tilmelding, men tilmeld dig gerne så hurtigt som muligt.
Bemærk desuden, at kurset afholdes i forskellige tidsrum, alt efter hvor i landet du deltager.

ÅRHUS søndag den 28. august 2016 fra klokken 12.00-16.00
Kurset afholdes på Århus Frivillig Center, Grønnegade 80 1. sal, 8000 Aarhus C
Tilmelding via mail til Hanne Tranberg på hannetr@me.com senest fredag den 19. august

KØBENHAVN tirsdag den 6. september 2016 fra klokken 17.00-21.00
Kurset afholdes på Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby
Tilmelding via mail til Mette Prangsgaard Andersen på mette@depressionsforeningen.dk senest mandag den 29. august

ODENSE fredag den 16. september 2016 fra klokken 17.00-21.00
Kurset afholdes på Odense Frivillig Center, Toldbodgade 5, 5000 Odense C
Tilmelding via mail til Anja Solberg på solberg1972@outlook.dk senest fredag den 9. september

Program
Check in og velkomst v. frivillige tovholdere
– Præsentation af dagens program, formål og deltagere

Introduktion til foreningens værdier v. formand Bodil Kornbæk eller generalsekretær Kasper Tingkær
– Om foreningens tilbud og det værdigrundlag vi arbejder ud fra

Information om kampagner og projektinitiativer v. Kasper Tingkær
Præsentation af de tiltag og projekter sekretariatet aktuelt arbejder med

Pause: Sandwich og snak

Introduktion til foreningens samtalemodel v. frivilligkoordinator Mette Prangsgaard Andersen
– Præsentation af det foreløbige og fremadrettede udviklingsarbejde med modellen

Pause: Kaffe og snak

Oplæg og fælles drøftelse af det lokale arbejde v. frivillige tovholdere
– Hvad sker der lokalt, hvordan kan man engagere sig i sagen, og hvad drømmer vi om, der skal ske i vores region?

Tak for denne gang v. frivillige tovholdere
–  Hvad tager vi særligt med os fra dagens kursus, og hvad gør vi nu?

Vi glæder os rigtig meget til nogle gode og spændende dage, hvor vi forhåbentlig får lov til at hilse på en masse af jer, der holder foreningens faner højt landet over. Ind til da skal der lyde et kæmpe stort tak for den uundværlige og uvurderlige indsats, du yder som frivillig i DepressionsForeningen!

Mange sommerhilsner

fra alle os i bestyrelsen og på sekretariatet

 

Facebooktwitterlinkedin