Jeg har en drøm

En peer-medarbejder er en person som bruger sine levede erfaringer i det psykiatriske system, i sit job. Peer-medarbejderen supplerer patientens behandling og kan bruge sine egne erfaringer til at hjælpe patienter og give dem håb for fremtiden. Peer-arbejdet er ofte også meget givende, oplysende og helende for peer-medarbejderen selv. Her fortæller projektkonsulent i Peer-Netværket Danmark Petrine Severin om sine erfaringer som peer.

Af Petrine Severin, Projektkonsulent i Peer-Netværket Danmark og tidligere recovery mentor/peer-støtte medarbejder

peer-collage2

”En drøm om at være et helt almindeligt menneske, med et helt almindeligt liv”

Jeg har i mange år haft en drøm om at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
At finde en arbejdsplads, der kunne rumme mig og se mig, som den jeg er – altså omme bag alt det der sygdomshalløj og diagnosevæsen. Jeg har faktisk altid været glad for at arbejde. Det var bare, som om arbejdet ikke rigtig kunne lide mig. Jeg blev sygemeldt gang på gang i lange perioder. Jeg har slet ikke tal på, hvor mange gange jeg helt har opgivet tanken om at vende tilbage. Og drømmen om at være et helt almindeligt menneske med et helt almindeligt liv, var ikke en drøm, men snarere en utopi.

Men i 2013 blev jeg ansat i flexjob på et bo- og rehabiliterings-tilbud som recovery mentor. I starten måtte jeg kæmpe for at finde min plads og mine ben at stå på i kollegagruppen. Der gik dog ikke lang tid, før jeg følte mig hjemme i jobbet.

”En recovery mentor/peer-støtte medarbejder er en person, der selv har erfaring med psykiske vanskeligheder og bruger disse til at støtte andre i deres forandrings- og recovery proces”

At finde sin indre Pippi
At arbejde som peer-støtte medarbejder er spændende. Det er en linedans mellem det personlige og det faglige og langt fra snorlige og perfekt. Det kan være nødvendigt at finde sin indre Pippi frem. Pippi repræsenterer kvaliteter, som en peer-støtte medarbejder besidder: mod, personligt overskud, evnen til at vende enhver situation til noget godt og tænke alternativt.

Peer-støtte medarbejderen bliver ofte kaldt for grænsekrydser og forandringsagent, og er rollemodel for både borgere og medarbejdere i behandlingspsykiatrien og den psykosociale indsats.

De har nemlig formået at vende en svær situation til noget godt, genfinde livskraften og livskreativiteten og er nu i stand til at sætte deres erfaringer med recovery i spil i fagligt regi.

Det kræver personligt overskud at bevare fokus, når man skal navigere i den traditionelle tilgang til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidig holde fast i, at man som peer-støtte medarbejder bidrager med noget helt særligt, der kan være med til at sætte forandringsprocesser i gang, såvel hos borgerne, som hos de øvrige kollegaer.

”Hun har jo ingen psykiatri-erfaring”

Jo, jeg har faktisk over 30 års erfaring med psykiatrien fra et brugerperspektiv, men det er især min erfaring med recovery, jeg har bragt på banen, og den er lige så værdifuld som mine kollegaers faglige viden og erfaringer.

”At arbejde som peer-støtte bidrager til ens egen recovery proces”

I oktober 2015 blev jeg ansat som projektkonsulent i Peer-Netværket. Jeg havde aldrig troet det var muligt. I mit arbejde som projektkonsulent har jeg mulighed for at lave det, som jeg brænder for. Jeg bruger mine egne erfaringer som recovery mentor til at støtte andre i deres arbejde.

Mine opgaver er bl.a. at facilitere netværksgrupper for peer-støtte medarbejdere, afholde dialogmøder for arbejdsgivere, afvikle større arrangementer for vores medlemmer, deltage i vigtige begivenheder som Psykiatritopmødet og Folkemøde, og i det hele taget være med til at udbrede kendskabet til peer-støtte.

Og hvordan går det så med drømmen?
Den stortrives. Men den kræver også en del pleje og vedligeholdelse.Og så er der opstået en ny drøm: måske skal jeg ikke altid være i flexjob?Bliver den drøm realiseret, er jeg sikker på, at der vinker en ny forude.

Facebooktwitterlinkedin