Projektleder til Café Blom søges!

DepressionsForeningen søger en dynamisk og engageret projektleder, der kan drive og udvikle aktiviteter, økonomi og frivillighed i vores sociale café, Café Blom.

Om Café Blom
Café Blom er en social café for mennesker med depression, angst, bipolar lidelse eller OCD samt pårørende. Vi har ca. 20 engagerede frivillige, der gennem nærvær, samtaler og redskaber understøtter de besøgendes relationer, netværk og recovery med et mål om at bevæge dem i retning af et bedre og mere meningsfyldt liv.

I caféen får besøgende mulighed for at skabe kontakt til ligesindede, styrke deres sociale relationer og kompetencer og blive en del af små, meningsfulde fællesskaber, der skaber mulighed for at deltage i samfundets større fællesskaber. Café Blom ligger på Nørrebro og er åben mandag og onsdag kl. 14-18 samt fredag kl. 15-18. Dertil kommer diverse initiativer fra gæster eller frivillige.

Café Blom drives af DepressionsForeningen, som er en landsdækkende forening, der bl.a. yder hjælp og støtte til mennesker med depression og bipolar lidelse samt pårørende til disse. Ud over Café Blom tilbyder vi telefonrådgivning, lokale selvhjælpsgrupper, sommerhøjskole, online fora, mv.  DepressionsForeningen arbejder med brugerrettede aktiviteter, oplysnings- og kampagneaktiviteter samt fortalervirksomhed med udgangspunkt i vores værdier: fællesskab engagement, saglighed og ligeværd.

Timeantal og arbejdssted
Der er tale om en deltidsstilling på 15-20 timer pr. uge, der i udgangspunktet er fordelt med ca. 80% på DepressionsForeningens sekretariat i Valby og ca. 20% i Café Blom på Nørrebro. Denne fordeling kan løbende justeres i dialog med Generalsekretæren. Aften- og weekendarbejde forekommer bl.a. i forbindelse med enkelte åbningsdage, frivilligmøder og -kurser.

Vi kan tilbyde

 • Et spændende og meningsfyldt arbejde med ansvar og frihed
 • En alsidig hverdag og gode engagerede frivillige og kollegaer
 • Ledelse af en social café med 20 frivillige
 • Gode muligheder for at skabe nye spændende aktiviteter i caféen og udvikle caféens tilbud.

Vi forventer, at du:

 • har erfaring med at engagere, motivere, organisere og lede frivillige
 • kan vise relevante eksempler på at du er selvkørende, effektiv, fleksibel og driftssikker
 • har konkrete erfaringer med projektudvikling, -styring og -afrapportering
 • er udadvendt, empatisk, har forståelse for psykisk sårbare samt gode evner for samarbejde og konflikthåndtering
 • er dynamisk og ikke bange for at tage ansvar og løse diverse ad hoc-opgaver.
 • tænker udviklingsorienteret – vi vil gerne høre dit bud på fremtiden for Café Blom

Dine arbejdsopgaver:

 • Projektudvikling – tovholder på projekt- og idéudvikling i Café Blom
 • Fundraising til drift, aktiviteter og inventar i Café Blom
 • Frivilligkoordinering – rekruttering, koordinering, supervision og uddannelse af frivillige
 • Projektstyring – projektlederansvar for den daglige drift, igangsættelse og udførelse af aktiviteter samt kommunikation og synliggørelse af Café Blom.
 • Løbende evaluering af caféens virke, herunder undersøgelser blandt gæster og frivillige, samt afrapportering til nærmeste leder og til puljer og fonde.

Ansøgning
Ansøgningen sendes til job@depressionsforeningen.dk. Mrk. ”Projektleder”. Fristen er den 26. juli 2019 kl 12.  Samtaler afholdes d. 29-31. juli, med henblik på ansættelse snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om Café Blom på www.cafeblom.dk, om DepressionsForeningen på www.depressionsforeningen.dk og/eller kontakte DepressionsForeningens næstformand på tlf.: 5355 9567 eller frederik@depressionsforeningen.dk.

Facebooktwitterlinkedin