Kandidater til bestyrelsen | GF 21/3

Følgende 8 personer er kandidater til de 5 bestyrelsesposter:
– Randi Bitsch (nuv. kasserer)
– Mads Trier-Blom (nuv. bestyrelsesmedlem)
– Karen Margrete Nielsen (nuv. bestyrelsesmedlem)
– Frederik Brejl (nuv. næstformand)
– Mikaela Sindesen
– Marianne Asbæk
– Charlie Ebbesen
– Charlotte Adserballe Dahl

Desuden vælges 4 suppleanter:
– Sofie Abildgaard Skau
– Peter Emil
– dertil kommer de kandidater, som
ikke vælges direkte ind i bestyrelsen.

Formandsposten
– Bodil Kornbek (nuv. formand) genopstiller til formandsposten.

LÆS OM KANDIDATERNE

Marianne Asbæk

Marianne Asbæk
Mit navn er Marianne Asbæk. Jeg er 42 år, mor til to unge mennesker på 18 og 21 år og arbejder som webredaktør på et magasinforlag i København. Jeg har været frivillig i DepressionsForeningen i 3 år, bl.a. som skribent, researcher og højskole-frivillig.
     Jeg stiller op til bestyrelsen med en brændende interesse for menneskelig trivsel. Jeg er meget optaget af, hvad vi – både hver for sig og i fællesskab – helt konkret kan gøre, for at bringe livsglæde, styrke og trivsel til veje. Min egen historie gemmer på stress og en række depressioner, og jeg har derfor erfaret på den hårde måde, hvor afgørende vigtigt det er, at man selv får (og bliver i stand til bruge) de rette redskaber til selvforvaltning, så man er den, der holder rorpinden og kursen i sit eget liv.
    Derudover interesserer jeg mig særligt for mænds depressioner, som ofte har en anderledes kompleksitet end kvinders, og for mulighederne for at forebygge mønster-gentagelse hos børn og unge af psykisk belastede forældre, fx gennem særlige indsatser for deres trivsel.

Mads Trier-Blom

Mads Trier-Blom

Mads Trier-Blom (nuv. bestyrelsesmedlem)
Mit navn er Mads Trier-Blom. Jeg har haft diagnosen bipolar i 10 år. Jeg har siddet i bestyrelsen som menigt medlem i 2 år. Jeg stiller op til genvalg til en ny periode. Det ligger mig på sinde at vores forenings navn og logo skal afspejle vores medlemmer og foreningens værdier. Jeg ser gerne vi ikke får fokus på at være ofre, men at vi støtter til at tage ansvar i eget liv.

 

c

Mikaela Sindesen

 

Mikaela Sindesen
Jeg hedder Mikaela, er 33 år. Socialrådgiver studerende, mor til Sara på 13 og har diagnosen Bipolar, som jeg fik i 2010.
Jeg brænder for at oplyse om psykisk sårbarhed og dette gør jeg med foredrag /oplæg igennem foredragsgruppen her i foreningen, i lokalpsykiatrien og med blog og opslag på diverse sociale medier. Jeg oplever en overvældende positiv respons på at være så åben og ærlig og for mig er det SÅ vigtigt at være talerør, for alle dem der er så syge at de ikke selv har ressourcer til det og at have fokus på hvor stor en ressource vores pårørende er, hvis de bliver inddraget i behandling.
Jeg synes bestyrelsen løfter en fantastisk opgave og de gør det godt og jeg brænder for at være med. Det vil være mig en kæmpe ære at få lov til at være en del af bestyrelsen og arbejde for en depressions forening som alle medlemmer kan se sig selv i. Sammen er vi stærke og kan løfte opgaven om at fjerne tabu, viden er magt og vi skal dele ud af den.

Randi Bitsch

Randi Bitsch

Randi Bitsch (nuv. kasserer)

Jeg har et håb om, at kunne få lov til at fortsætte bestyrelsesarbejdet – fortsætte med og ud af de spor, som der er lagt for fremtidens arbejde – det er for mig utrolig spændende at være i denne bestyrelse. Alle ens kompetencer bliver sat i spil – netop for den gode sag – og for digIgennem det første år har jeg haft kasserer jobbet, arbejdet med ”member get member”, været medarrangør af foråret frivilligkursus, og styret forskellige processer vedr. bestyrelsesemner.
     Mit fokus vil stadig være på de arbejdsvilkår, som kan skubbe personaler ud i depres-sioner, og hvordan vender man bedst tilbage til arbejdet igen – hvad skal chefen, kollegaerne gøre, og hvad gør og kan/magter du selv?
     Da jeg selv har været ramt og har haft ansatte, som er blevet ramt af depression, har jeg adskillige erfaringer at trække på – og mine erfaringer har været til stor nytte i bestyrelsesarbejdet. Så at kunne være med til at sætte dagsordenen for endnu bedre kår for den ramte og være med til at skabe forståelse for samspil mellem arbejdsbelastninger og depressioner, er en hjertesag for mig. Samtidig vil jeg gerne værne om de tilbud, som vi har i DepressionsForeningen, for det er rigtig vigtigt at kunne komme og være i nogle gode og rare omgivelser, hvor der er tid og plads til snakke – netop, når man er blevet syg. Dernæst er jeg meget optaget af, at kunne beholde ”de raske” i foreningen – hvilke tilbud skal vi have til dem ”os”, for at vi bliver?
     Jeg vil fortsat gerne præge arbejdet i foreningen og være med til at bestemme retningen. Jeg har været medlem af foreningen igennem mange år, og vil også gerne være med til at personer med både depression og bipolar lidelse får lige vilkår med de fysiske sygdomme i behandlingssystemet.
     Jeg har gennem mit liv været aktiv i forskellige foreningsbestyrelser (gymnastik, badminton, forskning i fysioterapi) og har lavet frivilligt arbejde i Depressionsforeningen og i samvirkende menighedsplejer (stået i Genbrugsbutikken på Frederiksberg). Det er dejligt at have en fælles sag at arbejde for.
Mine arbejdserfaringer er mange, har bl.a. været leder i ca. 20 år og er uddannet fysioterapeut. I 2011 tog jeg en master i organisationspsykologi fra RUC. I dag er jeg implementeringsmedarbejder i Greve Kommune, og styrer mange projekter. Min viden bringer jeg med mig, hvad end jeg beskæftiger mig med – i mødet med det enkelte menneske, i grupper og i organisationen.

Charlie Ebbesen

Charlie Ebbesen

Charlie Ebbesen

Jeg ved ikke så meget om at være depressiv. Jeg har været bipolar typ 2 siden barn, og har haft mange episoder af dvale og hyperaktivitet både med og uden ‘ked-af-det-hed’. Selvmordstanker og anden psykose er ikke fremmed for mig.
Jeg forstår på Formanden, at Depressionsforeningen taler på Bipolares vegne. Det vil jeg anfægte. Jeg mener Depressionsforeningen er en forening af læger for patienter til deprimerede og bipolare. Det giver sine begrænsninger, men er en udemærket vinkel. Der er mange andre måder at se det på. Bipolarforeningen og Lap står for to andre vinkler, som jeg vil arbejde for bliver tænkt med i måden at arbejde for bipolares ve og vel.
Jeg anser ikke nødvendigvis det at være bipolar for en sygdom, men i lige så høj grad som et handicap. Bipolare er jo stadig bipolare når de ikke er psykotiske. Bipolaritet er genetisk funderet, og man er bipolar hele tiden når man først har fået det. Jeg anser desuden bipolaritet for udelukkende at være en svingning i energi, og derved ofte også en svingning i humør. Det som gør det at være bipolar for at være en meget tung byrde og et permanent handicap er tillægsdiagnoser. For det meste er der jo mindst en nemlig PTSD.
Hvis du vil vide mere om mine holdninger, eller have uddybet dem, kan du læse dem – eller spørge om dem – på Facebookgruppen Bipolar debatgruppe

Karen Margrete Nielsen

Karen Margrete Nielsen

Karen Margrete Nielsen

Der er fortsat mange ting, jeg gerne vil kæmpe for. Det vigtigste er, at vi får lighed i sundhed, så bl.a. mennesker med depression og mani får samme adgang til den bedst mulige behandling, ligesom ved fysisk sygdom.
___Der er også et kæmpe behov for oplysning om disse sygdomme og for støtte til de ramte og deres pårørende. Selvom ikke blot depression men også bipolar sygdom er helt almindelige sygdomme, hersker der stor uvidenhed og diskrimination i behandling. Diskriminationen er også geografisk. Behandlingstilbuddene er ikke de samme i København som f.eks. i Tønder, Ringkøbing eller Hjørring.
___Jeg repræsenterer foreningen i en del udvalg som f.eks. Psykiatrisk Dialogforum og styregruppen for internet psykiatri i Region Syddanmark. Det betyder mulighed for at få indflydelse og være i dialog med politikerne og behandlingssystemet på det affektive område. En plads i bestyrelsen vil betyde fortsat sammenhæng mellem det landspolitiske og det lokale arbejde i og for foreningen. Jeg bor i Odense.

Charlotte Adserballe Dahl

Charlotte Adserballe Dahl

Charlotte Adserballe Dah

Jeg hedder Charlotte Adserballe Dahl, 54 år, gift og har en datter på 15 år. Jeg fik diagnosen Bipolar for 8 år siden efter at have været syg i over 40 år – hvilket har ført til, at jeg i dag er førtidspensionist.
Jeg valgte efter min datters fødsel at gå hjemme og deltage i frivilligt arbejde. Derfor har jeg siddet i en række bestyrelser for socialt boligbyggeri, uddannelsesinstitutioner med sårbare unge samt været formand for en ejerforening i et socialt boligbyggeri i 8 år.

Jeg er tidligere uddannet HA, HD, Marketingchef, Folkeskolelærer samt har en PD i Ledelse med Filosofi som hovedfag. I dag arbejder jeg som frivillig i redaktionsgruppen på medlemsbladet ”Balance”. Jeg vil ved en deltagelse i bestyrelsen bl.a. kæmpe for en større synlighed af foreningen og mere specifikt:
1. Lige vilkår for psykisk som fysisk syge: En del af uligheden i sundhedssystemet og forebyggelse af sygdomme er i dag afhængig af, hvorvidt der er tale om en fysisk eller psykisk sygdom. I snit går der 10 år før eks. en patient bliver diagnosticeret for en Bipolar lidelse. Det er alt for lang tid, og koster dels forringet livskvalitet, men også mange penge for samfundet. Jeg ønsker via oplysning til rette instanser at arbejde for en større lighed og dermed også bedre vilkår for psykiske sygdomme og forebyggelse af disse. Dette vil jeg bl.a. kæmpe med politisk ved,at psykiske sygdomme skal være et fast punkt på Finansloven på samme måde som fysiske sygdomme – og ikke som i dag blot er en del af satspuljeordningerne. Jeg er ikke bleg for at tage en rask debat med de forskellige partiers politiske ordfører inden for psykiatrien.
2. Psykisk syge møder alt for ofte stigmatisering på grund af deres sygdom: Dette skyldes oftest uvidenhed i befolkningen, hvilket er årsag til, at psykisk sygdom er svær at komme videre med. Der skal oplyses mere om psykiske sygdomme, så samfundet i højere grad forstår, at det kan ramme alle, samt skabe bedre rammer for, at den enkelte i højere grad kan komme videre med en forbedret livskvalitet og evt. vende tilbage til arbejdsmarkedet. Jeg vil gerne være med til at opbygge en platform på internettet evt. i form af DepNet bl.a. med inspiration fra udenlandske medier, for at den enkelte og dennes pårørende i højere grad kan arbejde med sin egen recovery og empowerment ved et udvalg af “værktøjer” som hjælp til selvhjælp. Jeg bidrager gerne med at søge om midler til dette gennem fonde. Trygfonden lægger i disse år stor vægt på indsatser inden for det område.
3. Mere sundhed i form af KRAM: Oplysninger om Kost, Rygning, Afholdenhed og Motion skal være fokusområder, som jeg vil arbejde med ved løbende at give fornyet oplysning og information omkring udviklingen inden for dette område – som kan være en naturlig del af en recovery-proces. Desuden vil jeg formidle disse oplysninger som instruktør for patientuddannelserne “Lær at leve med kronisk sygdom” samt “Lær at tackle angst og depression”, som er et frivilligt tilbud til alle i dag inden for 77 kommuner landet over.
Jeg er desværre fraværende ved Generalforsamlingen, men håber naturligvis at mine fokusområder vil skabe interesse for at vælge mig ind i bestyrelsen.

IMG_1168

Peter Emil Jakobsen

Peter Emil Jakobsen (stiller op til suppleantpost)
Jeg hedder Peter Emil Jakobsen og jeg vil gerne stille op som suppleant til bestyrelsen og helst som fjerde suppleant. Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er fra Århus, 55 år, far til tre dejlige unger og så har jeg været medlem af foreningen siden 2013. Jeg deltog sidste år på sommerhøjskolen som var en fantastisk dejlig uge. Det var ikke mindst meget inspirerende at opleve den positive side og det store arbejde de frivillige lavede for os. Dette fik mig til også at melde mig som frivillig. Siden er jeg blevet aktiv i Cafe ODA her i byen, et sted hvor jeg nyder både at være selv samt at være med til at tage imod nye mv. Endelig har jeg deltaget i to frivillig kurser, et sidste efterår samt et her fornylig og jeg vil gerne fortsætte med at være aktiv i foreningen samt i bestyrelsen.

Sofie Abildgaard Skau

Sofie Abildgaard Skau

Sofie Abildgaard Skau

Mit navn er Sofie, jeg er 28 år og bor i Aalborg. Til daglig er jeg forretningsspecialist ved en stor it-virksomhed i Aalborg. I 2012 blev min mor ramt af en svær depression. I den forbindelse startede jeg Aalborgs selvhjælpsgruppe for pårørende i DepressionsForeningen. Jeg har været frivillig som kontaktperson lige siden. Siden efteråret 2014 har jeg været frivillig i Satsningsby Aalborg og forsøger ad den vej at skabe mere kendskab til DepressionsForeningen i Nordjylland. Jeg stiller op som suppleant til bestyrelsen, da jeg mener at kunne bidrage til at skabe større åbenhed om depression og bipolar lidelse, og i særdeleshed være med til at bibeholde fokus på de pårørende, som jeg ser som en meget vigtig ressource.

KLIK HER FOR AT SE PROGRAM OG DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 21. marts 2015

Facebooktwitterlinkedin