Kandidater til bestyrelsen | GF 29/3

LISTEN OPDATERES LØBENDE FREM TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 29. MARTS 2014
Herunder kan du læse om kanditaterne, der stiller op til bestyrelsen, i forbindelse med Generalforsamlingen d. 29. marts 2014. Der skal vælges 6 personer, inkl. 4 suppleanter. Hvis du ønsker, at stille op til bestyrelsen, evt. som suppleant, så skriv til sekretariat@depressionsforeningen.dk

HANNE TRANBERG (Opstiller til bestyrelsespost)
Jeg har været med i bestyrelsesarbejdet i 4 år efter hvert år at have stillet op som suppleant. Denne gang stiller jeg op som bestyrelseskandidat, fordi de 4 år har bestyrket mig i min tro på, at det nytter at kæmpe for personer med affektive lidelser – og ikke mindst for  deres pårørende.
Hanne Tranberg

Hanne Tranberg

Jeg er mor til en yngre mand med en bipolar diagnose. Det er svært – somme tider et 24 timers job. Jeg vil arbejde for, at DepressionsForeningen får et mere retvisende navn  og ikke mindre for at skabe bedre tilbud til alle pårørende til personer med affektive lidelser.

Min baggrund for at opstille er 40 år som frivillig i forskellige organisationer, fagforeninger, faglige foreninger, men ikke mindst 30 år som frivillig i brugerorganisationer. Jeg har blandt andet arbejdet 15 år som ulandsfrivillig  for Danske Handicaporganisationer i Nepal med støtte til organisationsudvikling for 3 handicaporganisationer.

Venlig hilsen
Hanne Tranberg

KLAUS BENTZEN (Opstiller til bestyrelsespost)
Klaus Bentzen f. 1949. Jeg er uddannet lærer, erhvervsvejleder samt efterfølgende diplom i ledelse i offentlig forvaltning. Jeg har i det meste af mit arbejdsliv, efter en kort karriere som lærer, arbejdet med de svagest stilllede- eller marginaliseringstruede borgere i samfundet som leder af social- og arbejdsmarkedsafdelinger i flere kommuner. Herigennem har jeg været med til at implementere arbejdsevnemetodebegrebet, samt i særdeleshed fået sat fokus på indsats for personer med andre problemer end ledighed. Jeg stoppede som ansat i 2009 med valget “Bedre at leve end at overleve”, og har herefter beskæftiget mig med professionelt bestyrelsesarbejde i den almene boligsektor (BDK), konsulentopgaver af ledelsesmæssig karakter samt konflikthåndtering og -mægling primært i kommunalt regi.Privat bor jeg i Bogense, hvor jeg også er aktiv i lokalsamfundet. Jeg har i flere perioder været

Klaus Bentzen

Klaus Bentzen

formand for den lokale sejlklub, stoppede her i 2013, men er stadig aktiv sejler i fritiden. I bestyrelsen samt efterfølgende formand for Bogense Boligforening siden 1997. 2 voksne børn samt 2 børnebørn. Jeg fik i 2007 diagnosen PTSD samt svær depression, efter 10 mdr sygemelding vendte han tilbage til nyt lederjob men stoppede, da signaler på stress genopstod. Et godt forløb i samarbejde med praktiserende læge, psykiater og psykolog har bevirket at jeg siden 2009 har været rask og ude af medicin samt terapeutisk behandling.

I Depressionsforeningen er jeg relativ ny som medlem, men har fundet foreningens opgave i samfundet så vigtig, at jeg har valgt at lægge energi i det frivillige arbejde som medlem af foredragsgruppen. Det er mit ønske, at jeg herigennem med mit bidrag, kan være med til at skabe en forståelse for, at personer med en psykiatrisk lidelse også kan blive raske og bidrage positivt til samfundet med fortsat stor livsværdi. Det er mit ønske, at kombinationen af mine mangeårige organisatoriske erfaringer i kombination med en egenindsigt i den verden, der møder en depressionsramt vil være en styrke i arbejdet i Depressionsforeningens bestyrelse. Derfor vil jeg med glæde modtage valg hertil.

Med venlig hilsen
Klaus Bentzen

Randi Bitsch

Randi Bitsch

RANDI BITSCH (Opstiller til bestyrelsespost)
Jeg stiller op til bestyrelsen, idet jeg godt kan lide at være med til at præge et arbejde og være med til at bestemme retningen. Jeg har været medlem af foreningen igennem mange år, og vil gerne lægge kræfter til, så foreningen forsat kan gøre det gode arbejde for psykisk syges vilkår.

Jeg har gennem mit liv været aktiv i forskellige foreningsbestyrelser (gymnastik, badminton, forskning i fysioterapi) og har lavet frivilligt arbejde i Depressionsforeningen og i samvirkende meningshedsplejer (stået i Genbrugsbutikken på Frederiksberg). Jeg synes, det er dejligt at have en fælles sag at arbejde for.

Mit fokus vil mest være på de arbejdsvilkår, som kan skubbe personaler ud i depressioner! – Hvordan kan foreningen være med til at hindre depressioner på baggrund af arbejdsvilkår, og hvordan vender man bedst tilbage til arbejdet igen – hvad skal chefen, kollegaerne gøre, og hvad gør og kan/magter du selv?

Da jeg både har været ramt selv og haft ansatte, som er blevet ramt af depression har jeg adskillige erfaringer at trække på, og disse vil jeg gerne sætte i spil. Så at kunne være med til at sætte dagsordenen for endnu bedre kår for den ramte og være med til at skabe forståelse for samspil mellem arbejdsbelastninger og depressioner er en hjertesag for mig. Samtidig vil jeg gerne værne om tilbud til den psykiske syge, for det er rigtig vigtigt at kunne komme og være i nogle gode og rare omgivelser, hvor der er tid og plads til snakke – netop, når man er blevet syg.

Jeg har mange års arbejdserfaringer med mig og har været leder i ca. 20 år og for uden at være fysioterapeut, har jeg taget en master i organisationspsykologi fra RUC og har også en del viden om projektstyring. Min viden bringer jeg med mig, hvad end jeg beskæftiger mig med og vil se frem til at kunne bidrage med min viden i mødet med den enkelte menneske, i grupper og i organisationen.

Med venlig hilsen
Randi Bitsch

JØRGEN FAURSCHOU (Opstiller til bestyrelsespost)
63 år,gået på Efterløn,gift med Else som er 52 år,jeg er pårørende ,da min kone får Lykke piller,da hun mangler et stof i hjernen,for at få dagligdagen til at fungerer. Uddannet Bygningsmaler,arbejdet som Teamleder i et skadeservice firma,hvor jeg havde kontakt med mange ulykkelige mennesker,som havde mistet alt ved Brand m.v,og syntes jeg var god til at tale med dem,og føle med dem.og nogle havde svært ved at komme sig over det.Jeg har været i Bestyrelse i FSD,som er en stammeforening,på nuværende tidspunkt er jeg i Bestyrelsen i vores Grundejerforening og i et Butiksråd i Coop,har fået kurser i Konflikthåndtering,og kursus i at kunne stille sig op og tale til en forsamling og mange flere kurser der er person realiteret,jeg intereserer mig for Mennesker der har  nogle ting at slås med i hverdagen og kan lide  organisions udvikling/være med til at udføre argementer m.v,og tror jeg vil kunne gøre gavn i denne her forening .
m.v.h
Jørgen Faurschou

.

Kandidater til Suppleantposter

LOUISE POULSEN
Mit navn er Louise Poulsen. Jeg har været medlem af depressionsforeningen siden 2011, hvor jeg har været frivillig på depressionslinien et års tid. pt. er jeg tilkaldevikar, når der opstår et behov. Derudover deltager jeg i lokalgruppen i Hørsholm.

Jeg er 41 år og alene mor til 3 børn. Mine erhvervsfaringer er indenfor salg, service og rådgivning i forskellige brancher. Jeg har startet egen klinik/butik op og har været selvstændig i 7 år.

Jeg er en meget positiv og tillidsvækkende person, som brænder for at rådgive og hjælpe andre.

Min interesse for depressionsforeningen fik jeg efter selv at have haft en svær depression, som udsprang efter en skilsmisse og et dårligt arbejdsmiljø. Jeg lever i dag et liv uden medicin.

Jeg håber meget at jeg med mit bidrag som suppleant kan være med til at depressionsforeningen bliver mere synliggjort, bidrage med nye ideer og tiltag og skabe bedre tilbud til personer med affektive lidelser og deres pårørende.

Mange hilsner
Louise
 

RASMUS HJORTH HELMERS (Opstiller til suppleantpost)
Mit navn er Rasmus Hjorth Helmers. Jeg har været medlem af Depressionsforeningen i 2 år og er blevet uddannet til foredragsgruppen igennem foreningen.

Rasmus Hjorth Helmers

Rasmus Hjorth Helmers

Min største passion er folkeoplysning om affektiv lidelse, hvorfor jeg ser en meget stor opgave i at gøre foreningen mere synlig. Dette skal gøres externt, hvilket satsningsbyerne tydeligt viser. Dette projekt støtter jeg 100%, og håber at jeg som suppleant kan være med til at bidrage til at dette lykkes. Internt i foreningen vil jeg, hvis jeg vælges, stå på vagt over for at fx foredragsgruppen kommer mere i spil. Derudover er min store drøm at patient undervisning ad modum TIA (tidl.intervention affektiv lidelse) til uni og bipolare vil være et gængs tilbud i Depressionsforeningens regi indenfor en årrække.

Jeg er selv bipolar og har kæmpet med sygdommen siden 2003, men føler mig d.d. rask selvom jeg stadig tager medicin. Af uddannelse er jeg fysioterapeut og arbejder d.d fuld tid i Gribskov kommune, derudover er jeg bosiddende i hillerød sammen med min kone og mine 2 drenge.
Håber meget jeg kan få lov til at bidrage med positiv energi til en bestyrelse, som synes at have fundet det rigtige spor. Hvis du er enig…så støt undertegnede ;-)
Mvh Rasmus Hjorth Helmers
 

ANNETTE HANSSON (Opstiller til suppleantpost)

Jeg hedder Annette Hansson, og er netop blevet medlem af Depressionsforeningen.Jeg er 58 år, skilt og har to voksne børn. Jeg bor i Odense. Jeg er uddannet syge/sundhedsplejerske og psykoterapeut og har arbejdet som sundhedsplejerske i mange år. Jeg har i arbejdet altid lagt en stor indsats i forhold til de mest sårbare i samfundet, herunder psykisk syge. Jeg valgte i 2011 at stoppe som sundhedsplejerske ud fra devisen ”Hellere fylde dagene med liv, end livet med dage”.
Annette Hansson

Annette Hansson

Jeg fik i 2007 en moderat depression i forbindelse med dårligt psykisk arbejdsmiljø og dødsfald i nærmeste familie. Depressionen valgte jeg at behandle med langvarig psykoterapi i stedet for medicin. I dag er jeg rask.

Jeg har valgt at stille op som suppleant til bestyrelsen, da jeg gerne vil lægge energi i en god sags tjeneste. Jeg har gennem mit mangeårige arbejde, som sundhedsplejerske, mødt en del familier, hvor en affektiv lidelse var en del af hverdagen og set hvad det har gjort ved familien. Dette sammen med min egen erfaring gør, at jeg vil arbejde for større synlighed, mere åbenhed og bedre vilkår for personer med psykisk sygdom. Desuden vil jeg bidrage med nye ideer og tiltag.

Venlig hilsen
Annette Hansson

Stil op til bestyrelsen

Har du hjerte for foreningens arbejde? Ønsker du at være suppleant i bestyrelsen? Har du erfaring med organisationsudvikling, strategi- og økonomiplanlægning? Vil du gerne deltage i udviklingen af foreningen? Du kan stadig nå, at stille op til bestyrelsen eller til en af suppleantposterne!
Meld dit kandidatur ved at skrive til sekretariat@depressionsforeningen.dk
OBS: For at være opstillingsberettiget, skal du have været medlem i mindst 14 dage forud for Generalforsamlingen.
Facebooktwitterlinkedin