fbpx

Frederik Waaben

Jeg stiller op til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil bidrage til DepressionsForeningens strategiske arbejde. Mit fokus vil især være på DepressionsForeningens politiske arbejde og hvordan vi sikrer, at foreningen også i fremtiden sætter dagsordener og er en relevant og vigtig dialogpartner for politikere, andre organisationer, erhvervslivet, mv.
Jeg har de seneste 3-4 år arbejdet med politisk interessevaretagelse, først som politisk konsulent i Landbrug & Fødevarer, og siden som politisk konsulent hos Socialpædagogerne. Jeg har her oparbejdet brede kompetencer inden for politisk interessevaretagelse og kommunikation. Jeg har desuden fået et solidt indblik i det sociale område, herunder psykiatrien. Oprindelig er jeg uddannet jurist og har arbejdet som advokat, og jeg kommer derfor også med erfaringer som juridisk rådgiver.

For nogle år siden led jeg selv af moderat depression i en periode på ca. ét år. Det var baggrunden for, at jeg i januar 2018 begyndte at engagere mig i DepressionsForeningen som telefonrådgiver på DepressionsLinien. Rollen som telefonrådgiver har været utrolig lærerig i forhold til at give et indblik i medlemmernes udfordringer og behov.
Generelt er min interesse for DepressionsForeningens arbejde drevet af en nysgerrighed efter, hvordan vores samfund kan forebygge depression og bipolar lidelse og hjælpe de, der bliver ramt. Det er en opgave, der må løftes af alle dele af samfundet: politikere, arbejdspladser, lokalsamfund, venner og familiemedlemmer.

Bedste hilsner
Frederik Waaben

Facebooktwitterlinkedin