Lars Vedel Kessing modtager støtte til forskning i tidlig intervention

Professor, overlæge dr.med. Lars Vedel Kessing forsker i depression og manio-depressiv sygdom og har modtaget kr. 880.000 fra Lundbeckfonden til forskningsprojektet: ”Tidlig intervention ved affektive lidelser – et randomiseret klinisk forsøg (TIA-Forsøget)”. Det skriver Dagens Medicin.

Undersøgelser viser at depressiv og manio-depressiv sygdom forværres over tid og for hver ny sygdomsepisode stiger risikoen for tilbagefald ligesom risikoen for udvikling af indlærings- og hukommelsesvanskeligheder.

Man ved at medicinsk og psykologisk behandling kan nedsætte risikoen for nye sygdomsepisoder, men ikke om tidlig behandling kan bedre sygdomsforløbet.

Bevillingen går til at færdigbearbejde resultaterne fra en netop gennemført undersøgelse af om centraliseret og specialiseret tidlig ambulant behandling bedrer sygdomsforløbet i forhold til nuværende decentrale behandling.

Forskningsgruppen har undersøgt, om tidlig kombineret medicinsk og psykologisk ambulant behandling i en specialklinik for affektive lidelser kan bedre prognosen for patienter med depressiv eller manio-depressiv sygdom sammenlignet med vanlig ambulant behandling. 

Den ambulante integrerede behandling foregået i Region Hovedstadens Psykiatris Komptencecenter for affektive lidelser på Rigshospitalet med deltagelse af patienter fra alle psykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri.

Behandlingen har bestået af medicinsk forebyggende behandling kombineret med et program med læring om sygdom og behandling eller med kognitiv adfærdsterapi.

Lars Vedel Kessing forsker ved Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Københavns Universitet.

 

Kilde: Dagens Medicin 3.3.2010

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*