Magnetstimulation mod depression taber til elektrochok

Psykiatrien i Århus har prøvet magnetstimulation på 60 patienter med svær depression over de seneste fem år. Magnetstimulation er interessant fordi det er mindre belastende end elektrochok, men endnu er resultaterne ikke helt tilfredsstillende i sammenligning siger ledende overlæge Poul Erik Buchholtz Hansen.
Buchholtz mener dog, at behandlingen i udvalgte tilfælde kan være relevant at tilbyde patienter, der ikke tåler andre antidepressive behandlingsformer, eller som ikke ønsker ETC.
Buchholtz er i gang med et nyt forsøg med magnetstimulation, hvor påvirkningen med lavfrekvent magnetstimulation rettes mod højre tindingelap i stedet for pandelappen. PET-studier fra Århus Universitet har påvist, at den  lavfrekvente stimulation kan dæmpe aktiviteten i hippocampus, som ofte er forhøjet hos patienter med svær depression.
Kilde: Dagens Medicin,(Fokus: Hjernen)  21.11.08, side 16 (P.Aagaard).

Facebooktwitterlinkedin