Manglende støtte gør pårørende syge

Mangel på støtte til pårørendeMange pårørende oplever at blive ladt i stikken i søgen efter hjælp til at håndtere hverdagen med en psykisk syg. Det kan have store konsekvenser for både de pårørende og patienterne, mener DepressionsForeningens formand Bodil Kornbek.

Forskning viser, at inddragelse af pårørende højner både patienttilfredshed, patientsikkerhed og behandlingsresultater. Inddragelse kan samtidig medvirke til en mere effektiv brug af ressourcer. Der er derfor gode og tvingende grunde til at forbedre inddragelsen af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet; lige fra den medicinske afdeling på sygehuset til den alment praktiserende læge og til rehabiliteringsindsatsen i kommunen. Alligevel ser det langt fra imponerede ud, mener DepressionsForeningen.

Pårørende til mennesker med depression eller bipolar lidelse søger fortvivlet rundt efter tilbud, som kan hjælpe den syge videre. DepressionsForeningen får rigtig mange henvendelser fra pårørende, der tumler relevante behandling, og hvad man gør, hvis effekten udebliver. De er også usikre på, hvem de skal henvende sig til i forhold til økonomiske spørgsmål eller andre udfordringer, som de syge ikke selv kan overskue.

Kun 27% af kommunerne har en politik for pårørende til psykisk syge
Særligt i kommunerne er det galt fat. En ny undersøgelse om kommunernes pårørendeindsats fra Rambøll viser, at kun cirka hver tredje kommune har vedtaget en pårørendepolitik i forhold til mennesker med en psykisk lidelse. I de kommuner er hele 95% målrettet pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsen vurderer, at det særlige fokus på demens skyldes de særlige udfordringer, der er forbundet med at være pårørende til et menneske, der gennemgår kognitive forandringer. Ifølge DepressionsForeningen er dette ikke et brugbart argument for ikke også at se på pårørende til mennesker med depression og bipolar lidelse.

”Det er ikke meget anderledes for pårørende til mennesker med depression eller bipolar lidelse. Disse psykiske sygdomme medfølger både svære emotionelle og kognitive vanskeligheder. Deres pårørende må derfor stå for alt fra madlavning til samtaler med kommunen. Samtidig kæmper de pårørende for at finde den bedst mulige retning for behandlingen af deres kære”, siger Bodil Kornbek

Kommunerne vil ikke samarbejde om hjælp til pårørende
Også regionerne oplever, at det er svært at få et samarbejde i gang med kommunerne.
Samtlige regioner i Danmark har en bruger- og pårørendepolitik, som de forvalter i samarbejde med kommunerne. Hos Psykinfo i Regionmidt består indsatsen for eksempel af tema- og filmaftener, samtalegrupper og undervisning vedrørende de forskellige sygdomme for de pårørende.

”Der er desværre en række kommuner, der ikke ønsker at samarbejde med regionerne om tilbuddene. De begrunder det med manglende ressourcer, selvom det faktisk er regionerne, der betaler for indsatsen”, fortæller Jette Dupont Lauritsen, konsulent hos Psykinfo Regionmidt.

Regionen samarbejder i øjeblikket med kun seks ud af 19 kommuner.

”Det er helt uacceptabelt, at så mange kommuner nedprioriterer at samarbejde omkring psykisk syges pårørende. Selvom vi er glade for regionernes tilbud, mangler der stadig fokus på den altomfavnende vejledning. Hvis de pårørende ikke får den aflastning og rådgivning, risikerer vi, at de også ender som patienter”, siger Bodil Kornbek.

Løsningen er en helhedsorienteret behandlingsplan
”De pårørende står ofte alene med alle beslutninger og alle praktiske opgaver. Vi mangler derfor en nem og tilgængelig oversigt over tilbud samt en tydelig vejledning af de pårørende i forhold til patientens behandling. Der bør udvikles en behandlingsplan i samarbejde med både patienten og den pårørende allerede i mødet med den praktiserende læge”, siger Bodil Kornbek.

Hun referer til et nyt tilbud i regionerne, hvor pårørende til mennesker med demens får tildelt en pårørendekonsulent, der fungerer som rådgiver inden for alle sociale og juridiske forhold. Pårørendekonsulenter udfører ligeledes et proaktivt rekrutterings- og opsporingsarbejde, så de pårørende bliver klar over deres muligheder for hjælp.

”Det giver rigtig god mening med en pårørendekonsulent. Desværre er indsatsen i høj grad målrettet pårørende til mennesker med demens. Men hjælp til pårørende med depression eller bipolar lidelse er ligeså vigtig, ikke mindst fordi de pårørende spiller en afgørende rolle i forhold til den syges recovery-proces”, siger Bodil Kornbek.

Læs også: Din hjerne på overarbejde – 5 gode råd til en bedre hverdag

Facebooktwitterlinkedin